Грыбоўскі Юры

Юры Грыбоўскі, вайсковы гісторык, кандыдат гістарычных навук.

Нарадзіўся 6 сакавіка 1979 г. у вёсцы Забрэззе на Валожын-шчыне. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2001), поўны курс Беларускага Калегіюму па спецыяль-насці «Найноўшая гісторыя» (2001). У 2001-2005 гг. працаваў на пасадзе малодшага навуковага супрацоўніка аддзела вайсковай гісторыі Беларуеі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 3 2005 дактарант Гістарычнага Інстытута Варшаўскага ўніверсітэта. Спецыялізуецца ў пытаннях беларуска-польскіх узаемадачыненняў падчас Другой сусветнай вайны. Займаецца таксама гісторыяй беларускай вайсковасці XX стагоддзя. Аўтар звыш 60 навуковых публікацыяў у Беларусі, Польшчы і Расеі. Суаўтар манаграфіяў «Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы Другой сусветнай вайны» (2003) і «Беларусы ў бітве за Монтэ Касіна» (2004). Сябра Беларускага гістарычнага таварыства.

За ўклад у адраджэнне гістарычнай памяці пра жыхароў Беларусі, якія бралі ўдзел у Другой сусветнай вайне на баку польскіх узброеных фармаванняў, загадам кіраўніка Ведамства па справах камбатантаў і рэпрэсаваных быў узнагароджаны медалём Рго Метогіа (2005).

Дадзеная кніга распавядае пра малавядомую старонку беларуска-польскай гісторыі — удзел беларусаў у польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях у гады Другой сусветнай вайны. Праца напісана на падставе дакументаў з архіваў Беларусі, Вялікабрытаніі, Польшчы і Літвы. Аўтар асвятляе адзін з найбольш трагічных і складаных перыядаў у гісторыі беларусаў і палякаў, паказвае сапраўднае баявое братэрства, змацаванае крывёю абодвух народау. Аўтар засяродзіў увагу на такіх аспектах, як стаўленне польскіх грамадзя-наў беларускай нацыянальнасці да выканання вайсковага абавязку, палітыка польскіх уладаў да жаўнераў-беларусаў, іх удзел у баявых дзеяннях. Даследуецца таксама паваенны лёс польскіх вайскоўцаў. Кніга прысвечана тысячам нашых суайчыннікаў, якія ахвярна змагаліся супраць гітлерызму, аднак доўгія паваенныя гады былі адрынутымі і забытымі на Бацькаўшчыне.

 

Грыбоўскі Юры :: Выданьні

Grzybowski Jerzy, W służbie Rzeczypospolitej

W służbie Rzeczypospolitej

Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949

Grzybowski Jerzy

W prezentowanej monografii Jerzy Grzybowski podjął próbę przedstawienia dziejów duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949. Autor dokonał analizy dziejów duszpasterstwa wojskowego na tle historii Kościoła prawosławnego w Polsce w omawianym okresie. W pracy została przeanalizowana organizacja i działalność zespołu kapelanów wojskowych zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach wojennych. Ukazano ... Болей »


Грыбоўскі Юры, Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях 1918-1945

Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях...

1918-1945

Грыбоўскі Юры

Дадзеная кніга распавядае пра малавядомую старонку беларуска-польскай гісторыі — удзел беларусаў ва ўзброеных сілах 2-й Рэчы Паспалітай, польскіх вайсковых фармаваннях пад камаіідаванпем заходніх саюзнікаў, а таксама Войску Польскім на нямецка-савецкім фронце. У кнізе асвятляецца стаўленне польскіх грамадзянаў бе-ларускай нацыянальнасці да выканання вайсковага абавязку, аналізуецца палітыка польскіх уладаў да жаўнераў-беларусаў, паказва... Болей »


Беларусь і Тадэвуш Касцюшка: спадчына, час, здабыткі

Беларусь і Тадэвуш Касцюшка: спадчына, час, здабыткі

тэксты

Зборнік матэрыялаў міжнароднага семінара першы такога зместу на Беларусі, які характарызуе жыццё і дзейнасць тадэвуша Касцюшкі, яго ўплыў на развіццё Рэчы Паспалітай, Польшчы і Беларусі. У дадатак дадзены найноўшыя дакументальныя матэрыялы ваенна-дзяржаўнай эліты Расійскай імперыі перыяда барацьбы з паўстаннем 1794 г. У Вялікім княстве Літоўскім. Таксама гістарычная трагедыя „Рыцар свабоды” беларускага гісторыка і драматурга Алеся Петра... Болей »


pdf
Репрессивная политика советской власти в Беларуси, Выпуск 2

Репрессивная политика советской власти в Беларуси

Сборник научных работ

Сборник работ белорусских и зарубежных авторов посвященный истории становления сталинского тоталитаризма в Белоруссии и его последствиям в послесталинский период. Сборник освещает широкий спектр проблем и событий XX века во всей его сложности я противоречивости. Сборник предназначен ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, всем, кто интересуется историей своего Отечества. Болей »


pdf
Гістарычны Альманах, 07

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

07

* Заключнае слова ад аргкамітэту канфэрэнцыі * Навуковая хроніка * Прадмова рэдакцыі * Астрога Віктар, Беларуская гістарыяграфія найноўшага часу: праблемы перыядызацыі * Вабішчэвіч Аляксандар, З гістарыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі 1920 – 30-х гадоў: пытанні перыядызацыі нацыянальна-вызвольнага руху * Галубовіч Віталь, Перыядызацыя як праблема гістарыяграфіі гісторыі Беларусі * Голубеў Валянцін, Эканам... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 17

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

17

* Эвакуацыя царкоўнай маёмасці з Нарвы ў 1915 г. (Дарафей Фіёнік) * Bernacki Bartłomiej, Teatr i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle prasy legalnej * Iwaniuk Sławomir, Religia w szkołach z językiem białoruskim w Polsce Ludowej (1944-1960) * Kirkiene Genute, Korzenie rodu Chodkiewiczów * Michaluk Dorota, O możliwościach badań struktury e... Болей »


pdf
Гістарычны Альманах, 11

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

11

* Дакумент: Скрыпскі Пётр Іванавіч (в.Велямічы Столінскага раёну Берасцейскай вобл), З успамінаў партызана * Заключная дыскусія * Кніжны анонс * Бубныс Арунас, Баланс удзелу літоўцаў у Другой сусветнай вайне * Гарбачова Вольга, Дзейнасць Таварыства літоўскага і рускіх земляў у межах Вялікай эміграцыі ў Францыі * Гімжаўскас Эдмундас, Беларускі фактар утварэння сучаснай літоўскай дзяржавы. 1915 – 1917 гг. * Г... Болей »


pdf
mp3
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 25

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

25

* Dokument - raporty wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddziału Sztabu Generalnego WP z lat 1922-1923 * Chomik Piotr, Recenzje. Polemiki. * Iwaniec Eugeniusz, Napad sowieckiej partyzantki na Kosów Poleski 3 sierpnia 1942 r. (sukces czy klęska?) * Łatyszonek Oleg, Polityczne aspekty przedstawienia średniowiecznych dziejów ziem białoruskich w historiografii Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVI w. * Michaluk Doro... Болей »


pdf
mp3
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 28

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

28

* Recenzje. Polemiki. * Recenzje. Polemiki. * Andrejczuk Mariusz, Kościół prawosławny w PRLw okresie stalinowskim * Bernacki Bartłomiej, „Młody człowiek epoki radzieckiej”. Mobilizacyjna rola sowieckich organizacji społecznych i paramilitarnych na ziemiach północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1939-1941) * Kozłowski Artur Roland, Białoruś na tle etapów przeobrażeń państw europejskich * Michaluk Dorota, R... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 30

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

30

* Błaszczak Tomasz, Informacja: Europa 2008: nowe sąsiedztwo. Naukowa konferencja studentów i doktorantów. Wilno, 17-18 maja 2008 r. * Błaszczak Tomasz, Informacja: Konferencja „Mniejszości narodowe na Litwie: poszukiwanie dia­logu”. Kowno, 16 listopada 2007 r. * Bobryk Adam, Recenzja: Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz, Poczucie tożsamości narodo­wej młodzieży pochodzenia białoruskiego, Białoruskie Zrzesze­nie Studentów, Olszty... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-3]   Наступная   Апошняя