Карнялюк Віталь

Гісторык, кандыдат гістарычных навук (2001), дацэнт (2012). Нарадзіўся ў 1969 г. у Ленінградзе. Скончыў Бароўскую СШ Лепельскага раёна Віцебскай вобласці.

У 1993 закончыў гістарычны факультэт, у 1998 — аспірантуру Гродзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. З 1992 г. працуе ў гімназіі №1 імя кадэміка Я.Ф. Карскага г. Гродна. У 2001 г. абараніў у БДУ кандыдатскую дысертацыю на тэму “Фактары гісторыка-дэмаграфічных змен у складзе насельніцтва Беларусі ў 1913-1918 гг.”

У 2005 г. ініцыіраваў і арганізаваў адкрытую рэгіянальную навукова-практычную канферэнцыю па праблемах рэгіянальнай гісторыі і краязнаўству “Румлёўскія чытанні”(2005, 2007, 2009, 2011).

З 2007 г. - на кафедры беларускай культуры і рэгіянальнага турызму ГрДУ імя Янкі Купалы. Займаецца гісторыяй і гістарычнай дэмаграфіяй Першай сусветнай вайны ў Беларусі ў Беларусі, краязнаўствам, методыкай выкладання гісторыі ў школе.

Аўтар некалькі дзясяткаў артыкулаў, дапаможнікаў, манаграфіі, апублікаваных у Беларусі і за мяжой.

Сярод ніх - Карнялюк В. Румлёўскі парк за некалькі стагоддзяў. /у кнізе «Экологические экскурсии по лесопарку Румлёво»/ В.А. Бахарев, В.С. Гуменный. Т.Н. Солтан и др. – Гродно, 2002. – С. 18-21.; Карнялюк В.Р. Найноўшая гісторыя Беларусі (1917-1945гг.): факты, пытанні, заданні: дап. для абітурыентаў/В.Р. Карнялюк; пад. рэд. Ул. Міхнюка. – Мінск: “Экоперспектіва”, 2009. – 200с.; Гродназнаўства: дапам. /А.П. Госцеў [і інш.]; пад агул. Рэд. В.В. Шведа і В.Р. Карнелюка. – Гродна: ГрДУ, 2009. – 219 с.; Карнялюк, В.Р. Крынкі ў 1795-1918 гг. Нарысы гісторыі мястэчка/ В.Р. Карнялюк. – Гродна: ПВУП “Выдавецтва “Ламарк”, 2010. – 199 с.; Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада.(серыя “ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА”) / Госцеў А. [і інш.], пад рэд. Карнелюка В. і Шведа В.. – Гародня-Вроцлав, 2012. – 339 с.

 

Карнялюк Віталь :: Выданьні

pdf
Карнялюк Віталь, Найноўшая гісторыя Беларусі

Найноўшая гісторыя Беларусі

1917-1945 гг. - факты, пытанні і заданні

Карнялюк Віталь

Юныя сябры! У вашых руках зборнік пытанняў і заданняў па найноўшай гісторыі Беларусі з 1917 па 1945 гг. Гэта быў не просты для краіны час. Але ён напоўнены светлымі і добрымі ўчынкамі жыхароў нашай з табой Бацькаўшчыны. Яны шмат працавалі і моцна любілі свой край, сваю Беларусь. Болей »


pdf
Карнялюк Віталь, Крынкі ў 1795-1918 гг.

Крынкі ў 1795-1918 гг.

Нарысы гісторыі мястэчка

Карнялюк Віталь

Кожны населены пункт варты сваѐй кнігі. Крынкі вартыя яе напэўна. Іх гісторыя – гэта працяглыя, кароткія, імгненныя, скамечаныя, зайздросныя, светлыя і змрочныя, складаныя, цяжкія, але ўсѐ адно адметныя, бо ніколі непаўторныя, лѐсы людзей. Гісторыя па большасці не запомніла іх; праглынулася ўсѐ, ці амаль усѐ значнае, важкае ў жыцці местачкоўцаў: усмешкі, жарты, сумненні, хваляванні, усю гаму эмоцый і ўсѐ багацце слоў. Болей »


Янушкевіч А. М. - складальнік, Валовічы ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XV-XVIIІ стагоддзяў

Валовічы ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага XV-X...

Unus pro omnibus

Янушкевіч А. М. - складальнік

Калектыўная манаграфія прысвечана разнастайным аспектам гісторыі знакамітага шляхецкага роду Валовічаўу Вялікім княстве Літоўскім XV—XVIII стст. У яе аснову ляглі матэрыялы, агучаныя на навуковай канферэнцыі «Род Валовічаў у гісторыі і культуры ВКЛ у XV—XVIII стст.» (г. Гродна, 15—16 кастрычніка 2011 г.), а таксама іншыя навуковыя працы вядомых даследчыкаў. Разгледжаны такія праблемы як радаводы Валовічаў, гербы і пячаткі роду, палітычн... Болей »


pdf
Гістарычны Альманах, 03

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

03

* Сакалова Марына (Менск). Ля вытокаў грамадзянскай супольнасці ў Беларусі * Кіштымаў Андрэй (Менск). Эканамічныя падставы беларускай дзяржаўнасці на пачатку 20 ст. * Вендт Ян (Гданьск). Адміністрацыйныя падзелы Польшчы ў 20 ст. * Мазько Эдуард (Гародня). Ідэалагічныя падставы дзейнасці Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі * Смалянчук Алесь (Гародня). Верасень 1939 г. у савецкай і беларускай гістарыяграфіі * Сліж Наталля (Гародня), Г... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 18

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

18

* Bernacki Bartłomiej, Wojna zimowa (1939-1940) w radzieckiej okupacyjnej prasie polskojęzycznej na Białostocczyźnie * Choruży Wiesław, Spalenie wsi Zanie przez oddział PAS NZW kpt. Romualda Rajsa „Burego" * Liedke Marzena, Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja * Mironowicz Eugeniusz, Plany integracji ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w polityce obozu sanacyjnego (1935-1937) * Астрога В. А., Бе... Болей »


pdf
Гістарычны Альманах, 13

Гістарычны Альманах

навуковы гістарычны і краязнаўчы часопіс

13

* Гагуа Руслан, Лісты Ягайлы і ананімная «Хроніка канфлікту» як крыніцы па даследаванню Грунвальдскай бітвы * Гарматны Віталь, Ліквідацыя сялянскіх сервітутаў у Палескім ваяводстве ІІ Рэчы Паспалітай * Карнялюк Віталь, Калабарацыя ў Беларусі: эпізод першай сусветнай вайны * Коваль Вольга, Замежныя перыядычныя выданні беларускіх калабарантаў (1939-1945 г.) * Лаўрэш Леанід, Месца заключэння Востраўскага пагаднення 1392... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычн...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »