Партрэты віленчукоў

Партрэты віленчукоў


Партрэты віленчукоў – гэта сэрыя кніг пра беларускіх дзеячоў Віленшчыны, вынік працы Галіны Войцік над матар’яламі, якія рабіў у 90-х гадах для радыё "Свабода" Лявон Луцкевіч. Віленская беларуска Галіна Войцік – навукоўца, пэдагог, мэмуарыстка, аўтар унікальнай працы – сэрыі "Партрэты віленчукоў", галоўны рэдактар беларускай культурна-асьветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё.

Фактычна, пачынальнікам сэрыі „Партрэты віленчукоў“ была Зоська Верас. Зоська Верас пачала зьбіраць біяграфіі заслужаных дзеячоў Вільні, няслушна забытых. Для яе пісалі свае аўтабіяграфіі Шнаркевіч, доктар Станкевіч, доктар Станіслаў Грынкевіч ды іншыя. А пасьля ўжо Лявон для радыё "Свабода" пісаў – 50 "партрэтаў" ён зрабіў,– прыгадвае Галіна Войцік.

А апошні, 51-шы "партрэт" з сэрыі пра віленскіх дзеячоў для радыё "Свабода" зрабіла ўжо Галіна Войцік – гэта быў партрэт Лявона Луцкевіча, сэрца якога перастала біцца 28 ліпеня 1997 году.

А далей – ідэя выдаць партрэты віленчукоў, якую ажыцьцявіў рэдактар віленскага выдавецтва "Рунь" Алег Мінкін. Партрэты пачалі выходзіць асобнымі кніжкамі, і для іх трэба было падрыхтываць іншыя тэксты – вось за гэта і ўзялася Галіна Войцік. І вось ужо ў гэтай сэрыі партрэт Лявона Луцкевіча быў першы.

Г.Войцік: "Выдаваць, так як было ў тэкстах для радыё "Свабода" – гэта быў бы такі кароценькі даведнік. Так што давялося пашыраць і распрацоўваць. І пачала я зь Лявона Луцкевіча, пасьля – Зоська Верас, і пасьля ўжо іншыя. З гэтых 50-ці, што меліся, я напісала 15 „партрэтаў“. Гэта быў крыху іншы стыль – лягчэйшы, больш дэталяў. Пішуцца партрэты па-рознаму, – бывае, лёгка, і матар'ялаў шмат, бывае цяжка і марудна. Шмат з тых, пра каго я пісала, я ведала асабіста – той жа кампазытар Канстанцін Галкоўскі, ці Антон Антановіч, які Аль-Кітабамі займаўся. Да прыкладу, адзін з першых партрэтаў – Зоські Верас – калі я напісала, сын вельмі раскрытыкаваў – за тое, што вельмі суха, акадэмічна, толькі факты. Давялося перапісаць.".

"Партрэты віленчукоў" выдадзеныя як сэрыя асобных невялікіх кніжак у віленскім выдавецтве "Рунь".

крыніца http://www.svaboda.org

Партрэты віленчукоў :: Publikacje

Войцік Галіна, Зоська Верас, Tрэцяе, дапоўненaе

Зоська Верас

Войцік Галіна

Зоська Верас (Людвiка Сiвiцкая-Войцiк), старэйшая нашая пiсьменьнiца й актыўная дзеячка на нiве беларускага адраджэньня першай паловы ХХ ст., пражыла доўгае жыцьцё (1892 – 1991). Зь сярэдзiны 60-х гг. зноў узяла рупны ўдзел у беларускім культурным i грамадзкiм жыцьцi. Ведаючы асабiста многiх выдатных прадстаўнiкоў папярэдняй, магутнай хвалi беларускага адраджэньня й валодаючы фэнамэнальнай памяцьцю й працаздольнасьцю, Зоська Верас вельм... Więcej »


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Cтанiслаў Cтанкевiч

Cтанiслаў Cтанкевiч

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Książka dwojga wilnian – Lawona Łuckiewicza i Haliny Wojcik poświęcona jest życiu i pracom Stanisława Stankiewicza(1907- 1980) – wybitnego białoruskiego historyka literatury, znanego działacza społecznego w Zachodniej Białorusi i na emigracji, redaktora czasopisma “Ruch” i gazet “Baćkauszczyna”(Ojczyzna) i “Biełarus”. Droga życiowa Stanisława Stankiewicza miała swój początek w Arlaniatach koło Oszmiany, a zakończyła się w Nowym Jorku.... Więcej »»


Войцік Галіна, Барыс Кіт

Барыс Кіт

Войцік Галіна

Broszura Haliny Wojcik poświęcona Borysowi Kitowi warta jest uwagi, dlatego że mуwi o drodze życiowej znanego Białorusina, oświatowca, uczonego, ale rуwnież, dlatego że wyraziście i wyczerpująco ukazuje warunki, czasy i zdarzenia, ktуre wywarły wpływ na kształtowanie i rozwуj jego jako Białorusina. W związku z tym można lepiej zrozumieć wybory Borysa Kita, świadome kroczenie po tej, a nie innej drodze, jego wewnętrzny świat. Znaczną cz... Więcej »»


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Канстаньцiн Галкоўскi

Канстаньцiн Галкоўскi

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Lawon Łuckiewicz, Halina Wojcik: Konstanty Hałkowski Książka patriarchów białoruskiego ruchu patriotycznego w Wilnie- Lawona Łuckiewicza i Haliny Wojcik- poświęcona jest postaci Konstantego Hałkowskiego (1875-1963)- rdzennego wilnianina, z pochodzenia Białorusina. Hałkowskiego we współczesnej Litwie zalicza się do grona najwybitniejszych kompozytorów. Jednak nie mniejsze, jeśli nie większe, zasługi położył on dla kultury muzycznej Bi... Więcej »»


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Марыян Пецюкевіч

Марыян Пецюкевіч

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Lawon Łuckiewicz, Halina Wojcik Marian Pieciukiewicz Marian Pieciukiewicz (1904-1983) uczony-etnograf, publicysta, działacz białoruskiego ruchu społecznego i kulturalnego Zachodniej Białorusi włącznie z Wileńszczyzną, faktyczny główny redaktor czasopisma młodzieżowego „Szlach moładzi”(Szlak Młodości). Pierwsza połowa XX wieku to czas szeroko rozwiniętego białoruskiego ruchu odrodzeniowego, którego jednym z najważniejszych ośrodków s... Więcej »»


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Aляксандар Уласаў

Aляксандар Уласаў

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Na przestrzeni wielu lat imię Aleksandra Ułasawa było na indeksie. Tylko gdzieniegdzie można było znaleźć krуtkie urywki jego tekstуw lub pełne niedokładności niewielkie informacje o nim. Był on zdolnym dziennikarzem, wieloletnim redaktorem białoruskiej gazety „Nasza Niwa”. Pracując w redakcji utrzymywał ścisłe kontakty z wileńskim środowiskiem białoruskim i to właśnie zdecydowało, że został posłem do polskiego sejmu w 1922 roku. Należy... Więcej »»


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Адам Станкевіч

Адам Станкевіч

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Wydarzenia z okresu „Naszej Niwy” nie zostały jeszcze w pełni zbadane i przedstawione. Do chwili obecnej Białorusini nie znają imion ludzi oddanych sprawie odrodzenia, prawdziwych oświatowcуw. Dlatego warto odnotować broszurę Lawona Łuckiewicza i Haliny Wojcik poświęconą działalności Adama Stankiewicza. Wszedł on do historii jako oddany „odrodzeniowiec”. Będąc księdzem katolickim zabiegał o to, żeby nabożeństwa w kościołach odprawiać w ... Więcej »»


Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна, Антон Антановіч

Антон Антановіч

Луцкевіч Лявон, Войцік Галіна

Dokonania ludzi, ktуrzy wnieśli wielki wkład w badanie historii kraju, jest głуwnym tematem zainteresowań naukowych Lawona Łuckiewicza i Haliny Wojcik. Nie ominęli oni w swych badaniach i osoby Antona Antanowicza, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Największą zasługą tego uczonego jest bezcenny wkład w rozwуj białorusycystyki, ukazanie specyfiki i roli języka starobiałoruskiego- języka państwowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Anton ... Więcej »»


Войцік Галіна, Лявон Луцкевіч

Лявон Луцкевіч

Войцік Галіна

Ініцыятарам стварэньня "Партрэтаў віленчукоў" была пісьменьніца Зоська Верас. Яна пачала зьбіраць жыцьцяпісы людзей заслужаных для беларускай культуры, але няслушна забытых. Працу Зоські Верас падхапіў Лявон Луцкевіч. Ён падрыхтаваў 50 партрэтаў беларускіх дзеячоў, жыцьцёвы й творчы шлях каторых быў цесна зьвязаны зь Вільняй. "Дамалявала" партрэты ягоная жонка ды спадвіжніца Галіна Войцік. Апошні, пяцьдзесят першы, "партрэт віленчука", ... Więcej »