Брава Алена

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Алена Брава.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Нестерчук Леанід, Отечественная война 1812 года на Брестчине

Отечественная война 1812 года на Брестчине

Учебно-методические разработки к разделу курса истории БССР

Нестерчук Леанід

Дадзены гістарычны нарыс - вынік шматгадовай даследчай працы, арацоўкі шматлікіх архіўных дакументаў, звязаных з далёкімі падзеямі на тэрыторыі Берасцейшчыны ў пачатку 19 стагоддзя. Матэрыял нарыса рэкамендуецца выкладчыкам, краязнаўцам, настаўнікам і выкладчыкам гісторыі ў школах, ПТВ і сярэдніх спецыяльных навучальных установах падчас вывучэння тэмы "Удзел беларускага народа ў барацьбе супраць напалеонаўскіх войскаў". Як паказваюць а... More »


Несцярчук Леанід Міхайлавіч, Баявыя дзеянні 3-й Заходняй рускай арміі ў Айчынную вайну 1812 года на тэрыторыі Беларусі

Баявыя дзеянні 3-й Заходняй рускай арміі ў Ай...

Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук

Несцярчук Леанід Міхайлавіч

Гістарыёграфы вайны 1812 года неаднаразова падкрэслівалі мэтазгоднасць больш дэталёвага разгляду ваенных дзеянняў 3-й Заходняй арміі на тэрыторыі беларускіх губерняў, асабліва Гродзенскай. Як пісаў дарэвалюцыйны даследчык Я.Ф.Арлоускі, “... в виду такого второстепенного значения... в кампании 1812 года историки Отечественной войны отводят ей весьма мало места; источники и пособия поражают своею крайнею скудостью" . Маладаследаванымі эа... More »


Саяпин В.Ю., Пять веков Гродненской таможенной службы

Пять веков Гродненской таможенной службы

Саяпин В.Ю.

У кнізе начальніка аддзела Гарадзенскай рэгіянальнай мытні, дарадніка мытнай службы II рангу Саяпіна В. Ю. упершыню прадпрынятая спроба даследаваць і апісаць гісторыю мытнай справы ў г. Гародня са старажытных часоў па цяперашні час. Кніга адрасаваная супрацоўнікам мытні, студэнтам ВНУ, якія вывучаюць мытнае права, а таксама самой шырокай аўдыторыі чытачоў. More »


Іканапіс Заходняга Палесся XVI—XIX стст.

Іканапіс Заходняга Палесся XVI—XIX стст.

У гістарыяграфіі беларускага мастацтва гэта першая праца, прысвечаная іканапісу Заходняга Палесся. Яна напісана супрацоўнікамі Аддзела старажытнабеларускай культуры ІМЭФ НАН Беларусі. Матэрыял сабраны ў часе экспедыцый па вывучэнню праваслаўных і каталіцкіх храмаў Заходняга Палесся, якія праводзіліся на працягу 25 гадоў (1970—1995). Храналагічна манаграфія ахоплівае чатыры стагоддзі (XVI—XIX) эвалюцыі іканапісу. На вялікім, новым матэры... More »


Беларуская міфалогія, 2-ое выд., дап.

Беларуская міфалогія

Энцыклапедычны слоўнік

Belarusian Mythology: Encyclopedic Dictionary is arguably the only reference book of the type that includes short listings, arranged alphabetically, discussing mythical beings, beliefs and traditions of the Belarusian ethnos. In a very comprehensible way, using plain and interesting language, the authors describe pagan gods, ghosts, rituals and traditions, as well as things and phenomena with which our ancestors associated various bel... More »


Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае, Ч.1

Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае

Артыкулы маладых даследчыкаў з Беларусі, Порльшчы, Украіны прысвечаны вядомым і малавядомым асобам усеагульнай і айчыннай ністорыі са старажытнасці да нашых дзён. У працах зроблена спроба вызначыць уклад многіх славутых людзей, „малога чалавека” ў палітыку, эканоміку, рэлігію, культуры, навуку і іншыя сферы дзейнасці. Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам і студэнтам ВНУ, усім, хто цікавіцца актуальнымі праблемамі гістарычнай навукі. More »


Białorutenika

Białorutenika

Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej

Prezentowany tom studiów jest pokłosiem dwóch międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych z udziałem pracowników Katedry Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego z okazji trzydziestolecia jej działalności (Warszawa, 12-13 grudnia 1986 r.) i trzydziestolecia grupy literackiej Białowieża (Białystok, 24-25 czerwca 1988 r.). Na konferencjach tych, w których udział wzięli slawiści o zainteresowaniach białorutenistycznych ... More »


Бераcцейскі хранограф, Выпуск 3

Бераcцейскі хранограф

Зборнік навуковых прац

У трэцім выпуску зборніка навуковых прац "Берасцейскі хранограф" навукоўцы Установы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна», даследчыкі з іншых гарадоў Беларусі, а таксама Расіі, Польшчы, Літвы раскрываюць шматлікія аспекты гістарычнага развіцця Берасцейшчыны і ўсёй Беларусі ў розныя гістарычныя часы, знаёмяць чытачоў з цікавымі старонкамі гісторыі і культуры іншых народаў свету. Выданне адрасуецца навукоўцам, настаўн... More »


У кроплях дажджу

У кроплях дажджу

Плён V Агульнапольскага конкурсу беларускай паэзіі і прозы

Пра творчасць самадзейных паэтаў і празаікаў цяжка гаварыць з пазіцыі вызначаных крытэрыяў і патрабаванняў літаратурнай крытыкі. Але, калі арыентавацца на ўзоры сапраўднай літаратуры, то важна зазначыць, што першапрычынай, альбо натхняючым імпульсам творчасці, з'яўляецца духоўны парыў, покліч, альбо крык душы, схоплены ў прасторы і зафіксаваны ў часе найбольш адпаведнай формай. 1 крытэрыі тут, якдля самадзейных, так і для прафесійныхтво... More »


Аняменне: з хронікі знішчэння беларускай мовы

Аняменне: з хронікі знішчэння беларускай мовы

навукова-публіцыстычнае выданне

У зборнік увайшлі артыкулы, даследаванні, дакументальныя матэрыялы, дзе раскрываецца палітыка непрыхаванай русіфікацыі, якая праводзіцца на Беларусі з другой паловы 1990-х гг. і якая заглыбляецца сваімі каранямі ў ХУІІ-ХІХ стагоддзі. Ад рэдакцыйнай калегіі. 3 увагі на абмежаваны аб'ём зборніка некаторыя артыкулы падаюцца ў скарочаным выглядзе. У адпаведнасці з Законам аб друку аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў ... More »


First   Previous   [3925-4116]   Next   Last