Сагановіч Генадзь, Нарыс гісторыі Беларусі

Нарыс гісторыі Беларусі

ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя

Сагановіч Генадзь

Праблема асвятлення беларускай мінуўшчыны ў асноўным заключаецца ў тым, што колькасць падсумоўваючых выданняў сапраўды даволі абмежаваная. Апошняя спроба падагульніць усе звесткі з улікам часу і назапашаных ведаў зроблена Генадзем Сагановічам у яго працы "Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя". Наогул праца мае прэтэнзіі на тое, каб задаволіць патрэбы беларусаў у ведах няпростай гісторыі нашай краіны. Выданне... Болей »


Быкаў Васіль, Знак бяды

Знак бяды

Аповесць

Быкаў Васіль

Ці лёгка было казаць праўду пасьля доўгіх дзесяцігодзьдзяў змовы маўчаньня і адкрытай хлусьні? Напэўна імкненьне да праўды і яе выкрываньня прывялі да таго, што Васіль Быкаў не пайшоў па цячэньні, але выступіў насупраць хлусьні і мане пра лёсы беларусаў. Яшчэ ў час калі Савецкі Саюз падаваўся непахісным і савецкія грамадзяне рыхтаваліся да “ўступленьня ў камунізм”, Васіль Быкаў адзначыў, што на трагедыі народа нельга пабудаваць “сьветла... Болей »


Караткевіч Уладзімір, Зямля пад белымі крыламі

Зямля пад белымі крыламі

Нарыс

Караткевіч Уладзімір

Нарыс Уладзімера Караткевіча прысьвечаны Беларусі. Аўтар запрашае маладога чытача ў падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць хараство роднай прыроды, прывіць любоў да роднае зямлі, зацікавіць гісторыяй беларускага народу. Падставай для паўстаньна нарысу Уладзімера Караткевіча сталі яго асабістыя перажываньні і ўспрыманьне тых іншых падзеяў, сьведкам каторых ён быў. Як зазначыў сам аўтар, нарыс быў створаны не для таго, каб усё распавесь... Болей »


Kaczorowska Teresa, Dziewczyny obławy augustowskiej

Dziewczyny obławy augustowskiej

Kaczorowska Teresa

Młode, piękne, uśmiechnięte. Takie były w 1945 roku. Dlaczego okrutny los w „roku wyzwolenia” przerwał nić ich życia, w którym tak wiele jeszcze mogło się wydarzyć? Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku prowadzi śledztwo na temat mało znanej, największej „w wyzwolonej Polsce” i zupełnie do dziś niewyjaśnionej zbrodni stalinowskiej z lipca 1945 roku, nazywanej Obławę Augustowską. Na swoich stronach internetowych opublikował l... Болей »


Sierba Michał, Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Sierba Michał

Niniejsze opracowanie obejmuje lustrację królewszczyzn województwa podlaskiego z 1602 r. Jest to trzecia wydana lustracja tego województwa. W 1959 r. Jerzy Topolski i Jerzy Wiśniewski opublikowali zaledwie fragmentaryczną z 1570 i pełną z 1576 r. Ten tom ma stanowić kontynuację ich dzieła. Dzięki temu historycy będą mogli łatwiej prześledzić rozwój gospodarczy Podlasia na przełomie XVI i XVII w., co powinno w przyszłości zaowocować szer... Болей »


Wolni i uwłaszczeni

Wolni i uwłaszczeni

Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

W wieku XIX na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej nastąpiły ogromne zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do modernizacji społeczeństwa. U ich podstaw legła ewolucja myśli filozoficznej, nowe rozumienie roli i miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym, rozwój nauki i niewyobrażalny wcześniej postęp techniczny. Zasadnicze zmiany zaszły w strukturze społecznej, wśród których najważniejszą była emancypacja chłopów, zniesienie po... Болей »


Karczewska Małgorzata, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej

Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim

Karczewska Małgorzata

Opracowanie j est efektem prac z dziedziny badań nad dziedzictwem (heritage studies), których celem jest prezentacja idei cmentarnictwa Wielkiej Wojny na Wschodzie oraz rekonstrukcja zasobów tej kategorii dziedzictwa w Białymstoku i powiecie białostockim. Efekty tak zaplanowanych prac mogą być wykorzystane na różnych płaszczyznach: jako materiały do badań nad historią działań woj ennych, szczególnie w skali regionalnej oraz jako podstaw... Болей »


Liedke Marzena, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewski...

Studium demograficzno-społeczne

Liedke Marzena

Funkcjonowanie rodziny w przeszłości w kontekście demograficznym już od dawna zajmuje zachodnioeuropejskich demografów historycznych, a od lat 70. i 80. coraz częściej interesuje także rodzimych badaczy. Uwaga tych ostatnich koncentrowała się do tej pory przede wszystkim na niższych warstwach społecznych, dla których, na podstawie statystycznych źródeł masowych, łatwiej było przeprowadzić badania. Podejmowano je przede wszystkim dla zie... Болей »


Podróże do serca islamu

Podróże do serca islamu

Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów.

Prezentowana książka zawiera utwory literackie Tatarów polskich, które pod względem gatunkowym można zakwalifikować do szeroko rozumianego reportażu. Do publikacji wybrano dzieła czterech autorów: Leona Kryczyńskiego, Edigego Szynkiewicza, Alego Woronowicza i Mustafy Aleksandrowicza. Obok Sprawozdań z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza są to najważniejsze teksty reportażowo-podróżnicze napisane przez polskich wyznawców islamu w dwudzi... Болей »


Juchnowieckie szepty o historii

Juchnowieckie szepty o historii

Publikacja pokonferencyjna

Niniejszy tom (...) jest pokłosiem pierwszej konferencji historycznej „Juchnowieckie szepty o historii” zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym, na której wystąpiło sześciu prelegentów, prezentujących badania dotyczące zarówno ziemi juchnowieckiej jak i całego regionu podlaskiego. Mimo różnic na polu badawczym, czy to w zakresie preferowanych na co dzień dziedzin historii, czy epok, łączy ich wspólny mian... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-415]   Наступная   Апошняя