Караткевіч Уладзімір, Зямля пад белымі крыламі

Зямля пад белымі крыламі

Нарыс

Караткевіч Уладзімір

Нарыс Уладзімера Караткевіча прысьвечаны Беларусі. Аўтар запрашае маладога чытача ў падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць хараство роднай прыроды, прывіць любоў да роднае зямлі, зацікавіць гісторыяй беларускага народу. Падставай для паўстаньна нарысу Уладзімера Караткевіча сталі яго асабістыя перажываньні і ўспрыманьне тых іншых падзеяў, сьведкам каторых ён быў. Як зазначыў сам аўтар, нарыс быў створаны не для таго, каб усё распавесь... Болей »


Wolni i uwłaszczeni

Wolni i uwłaszczeni

Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku

W wieku XIX na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej nastąpiły ogromne zmiany cywilizacyjne, które doprowadziły do modernizacji społeczeństwa. U ich podstaw legła ewolucja myśli filozoficznej, nowe rozumienie roli i miejsca człowieka w życiu społecznym i politycznym, rozwój nauki i niewyobrażalny wcześniej postęp techniczny. Zasadnicze zmiany zaszły w strukturze społecznej, wśród których najważniejszą była emancypacja chłopów, zniesienie po... Болей »


Liedke Marzena, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewski...

Studium demograficzno-społeczne

Liedke Marzena

Funkcjonowanie rodziny w przeszłości w kontekście demograficznym już od dawna zajmuje zachodnioeuropejskich demografów historycznych, a od lat 70. i 80. coraz częściej interesuje także rodzimych badaczy. Uwaga tych ostatnich koncentrowała się do tej pory przede wszystkim na niższych warstwach społecznych, dla których, na podstawie statystycznych źródeł masowych, łatwiej było przeprowadzić badania. Podejmowano je przede wszystkim dla zie... Болей »


Jestem, bo wrócili

Jestem, bo wrócili

Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa

Ponad sto lat temu rozpoczął się tragiczny okres w dziejach naszych ziem. Przerwanie frontu przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej i związana z tym propaganda spowodowały, że setki tysięcy wiernych prawosławnych opuściło swą ojcowiznę i udało się w głąb Rosji. Wielu z nich zostało tam na zawsze. Mocna i niewzruszona wiara pozwoliła naszym przodkom przetrwać ten trudny okres. Ich modlitwy wznoszone przed ikonami, zabranymi ze... Болей »


Cimoszewicz Włodzimierz, Doliwa-Klepcka Anna, Zdanowicz Mieczysław, Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi

Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje...

Raport

Cimoszewicz Włodzimierz, Doliwa-Klepcka Anna, Zdanowicz Mieczysław

W dniach 18-19 maja 2009 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wpływu członkostwa nowych Państw Unii Europejskiej na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi. Było to przedsięwzięcie inaugurujące nowy cykl naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pt. Dni Prawa Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Polityki Zagranicznej kie... Болей »


Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours Went To Treblinka

Sąsiedzi wyjechali do Treblinki / Neighbours ...

Katalog wystawy

W 1942 roku, podczas konferencji w Wannsee, władze III Rzeszy podjęły decyzję o „ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii żydowskiej”. Sporządzono listę z dokładnymi danymi – z ilu Żydów należy „oczyścić” każdy z europejskich krajów. Pośród nazw państw wymieniony jest tylko jeden okręg – Bezirk Białystok, z liczbą Żydów do likwidacji 400.000. Konsekwencje tej decyzji nawet dziś trudne są do objęcia. Po 75 latach nie dają o tym zapomnieć zruj... Болей »


Бутэвіч Анатоль, Паміж Княствам і Каронай

Паміж Княствам і Каронай

Ад Крэва да Кракава

Бутэвіч Анатоль

Гэтая кніга — другая, дакументальная частка рамана «Каралева не здраджвала каралю…». Чытач знойдзе шмат цікавага і ў многім новага матэрыялу пра час ад запачаткавання Вялікага Княства Літоўскага і Крэўскай уніі 1385 года да Люблінскай 1569 года. Болей »


Доўнар-Запольскі Мітрафан, Заходне-руская вясковая абшчына ў XVI стагоддзі

Заходне-руская вясковая абшчына ў XVI стагодд...

Доўнар-Запольскі Мітрафан

У апошні час па пытанню аб вясковай абшчыне ў межах Літоўска-рускай дзяржавы з’явілася ў літаратуры два супрацьлеглыя меркаванні. Праф. Уладзімірскі-Буданаў у вельмі ўдалым сваім артыкуле аб формах сялянскага землеўладання ў літоўска-рускай дзяржаве , паказаў на нешматлікія дадзеныя аб вясковай абшчыне, вядомыя із надрукаваных крыніц і прыйшоў да высновы аб існаванні вясковай абшчыны на заходне-рускіх землях. Галоўная аснова заходне-рус... Болей »


Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі, Volume 1

Першы Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі

Працоўныя матэрыялы

Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі быў заснаваны 6 кастрычніка 2010 года ў г. Коўна (Літва) на сустрэчы прадстаўнікоў беларускай і літоўскай акадэмічнай і экспертнай супольнасці. Кангрэс ініцыяваны як штогадовая сустрэча беларускіх і замежных навукоўцаў, экспертаў, аналітыкаў, прадстаўнікоў грамадскіх і дзяржаўных інстытуцый, якія займаюцца даследаваннем Беларусі. Місія Кангрэса - развіццё супольнасці навукоўцаў аналітыкаў і экспер... Болей »


Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі, Volume 4

Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Белар...

Працоўныя матэрыялы

Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі быў заснаваны 6 кастрычніка 2010 года ў г. Коўна (Літва) на сустрэчы прадстаўнікоў беларускай і літоўскай акадэмічнай і экспертнай супольнасці. Кангрэс ініцыяваны як штогадовая сустрэча беларускіх і замежных навукоўцаў, экспертаў, аналітыкаў, прадстаўнікоў грамадскіх і дзяржаўных інстытуцый, якія займаюцца даследаваннем Беларусі. Місія Кангрэса - развіццё супольнасці навукоўцаў аналітыкаў і экспер... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-210]   Наступная   Апошняя