pdf
Лялькоў Ігар, Athenaeum, 1

Athenaeum

Рукапісныя крыніцы Нацыянальнай бібліятэкі Францыі па гісторыі зносінаў паміж Францыяй і Вялікім Княствам Літоўскім у новы час

Лялькоў Ігар

Новы альманах "Athenaeum" распачынаецца публікацыяй Ігара Лялькова пра рукапісныя крыніцы Нацыянальнай бібліятэкі Францыі па гісторыі зносінаў паміж Францыяй і Вялікім Княствам Літоўскім у XVI-XVIII стст. Ва ўжытак уводзяцца новыя гістарычныя крыніцы. Więcej »


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, VI. Leksyka 2.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczy...

Po raz pierwszy chyba w pełni przedstawiona została lokalizacja gwar białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich we wschodniej Białostocczyźnie. Odwieczne spory o to, do jakiego języka należy ta czy inna gwara, jakiej narodowości są mieszkańcy tej czy innej wsi, jakim językiem mówią – można rozstrzygnąć śledząc wędrówki narodów, wpływ gwar na język poszczególnych miejscowości. W prezentowanym opracowaniu analizuje się brzmienie wyr... Więcej »


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, II

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczy...

Po raz pierwszy chyba w pełni przedstawiona została lokalizacja gwar białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich we wschodniej Białostocczyźnie. Odwieczne spory o to, do jakiego języka należy ta czy inna gwara, jakiej narodowości są mieszkańcy tej czy innej wsi, jakim językiem mówią – można rozstrzygnąć śledząc wędrówki narodów, wpływ gwar na język poszczególnych miejscowości. W prezentowanym opracowaniu analizuje się brzmienie wyr... Więcej »


pdf
Саверчанка Іван, Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі

Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура ...

Адраджэнне і ранняе барока

Саверчанка Іван

Манаграфія прысвечана кніжна-пісьмовай культуры Беларусі эпохі Адраджэння і ранняга барока. Тут усебакова з прыцягненнем раней невядомых крыніц асвятляюцца сацыяльныя дактрыны беларускіх пісьменнікаў і філосафаў XVI — сярэдзіны XVII ст., раскрываецца літаратурная палеміка вакол Люблінскай і Берасцейскай вуніяў. У кнізе знайшлі адлюстраванне праблемы філасофскай і багаслоўскай антрапалогіі. Адрасуецца гісторыкам культуры і літаратуры, ме... Więcej »


Radziwiłł Bogusław, Autobiografia

Autobiografia

Radziwiłł Bogusław

Przedstawiamy w tej książce Autobiografię księcia Bogusława Radziwiłła, jednego z najwybitniejszych magnatów polskich i głośnego zdrajcy i sprzymierzeńca szwedzkiego z lat „potopu", a następnie zaufanego współpracownika Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma i jego namiestnika w Prusach Książęcych. Bogusław Radziwiłł opracował swą biografię u schyłku 1666 r. w związku ze staraniami o buławę wielką litewską i województwo wileńskie, w celu... Więcej »


Autokefalie Kościoła Prawosławnego w Polsce

Autokefalie Kościoła Prawosławnego w Polsce

Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku po raz szósty zorganizował międzynarodową konferencję naukową poświęconą dziejom Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Dotychczasowe konferencje omawiały periodyzację dziejów Kościoła prawosławnego (2000), życie monastyczne (2001), szkolnictwo prawosławne (2002), bractwa cerkiewne (2003) i działalność prawosławnych oficyn wydawniczych (2004). Materiały ... Więcej »


Ave Maria, 3 (58) 2000

Ave Maria

Часопіс Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі

3 (58) 2000

Наш часопіс мае такую назву, бо ў ім змяшчаюцца матэрыялы марыйнай тэматыкі. Перакананыя, што сучаснаму, зблуканаму ў матэрыяльнай цемры, чалавеку вельмі неабходна святло прарочых словаў Маці Божай, прыклад Яе мацярынскай ахвяры і цярпення. Яна шле нам словы папярэджання, звяртаецца да нас з цудоўных абразоў у Чанстахове і Вострай Браме, у святынях нашай Беларусі. Ці чуем мы Яе мацярынскую перасцярогу, ці ўвогуле здольны пачуць і зразум... Więcej »


Badania dialektów i nomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim

Badania dialektów i nomastyki na pograniczu p...

Księga ta zawiera w większości referaty i komunikaty wygłoszone albo tylko zgłoszone na Konferencję, która odbyła się w dniach od 12-16 września 1989 roku w Białobrzegach koło Warszawy. Główny temat konferencji brzmiał: "Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim", ale niektóre referaty wykraczały poza ramy głównego tematu. Organizatorem konferencji była dawna Pracownia Języka Białoruskiego Instytutu Słowia... Więcej »


Barwy Podlasia

Barwy Podlasia = The Colors of Podlasie = Die...

Folder promocyjny Województwa Podlaskiego

Województwo podlaskie posiada środowisko przyrodnicze zachowane w znacznym stopniu w niemal naturalnym stanie. Tu znajdują się wielkie kompleksy leśne, cztery parki narodowe, czyste rzeki i jeziora. Tu występuje wielkie bogactwo flory i fauny. Zróżnicowanie i wielobarwność podlaskiej przyrody jest znaczącą atrakcją turystyczną. Wielkie obszary bagienne w dorzeczach Biebrzy i Narwi sąsiadują z zachęcającą do pieszych wędrówek Puszczą Aug... Więcej »


Novik Uladzimier, Belarus a new land of opportunity

Belarus a new land of opportunity

Novik Uladzimier

Since 1991, the Republic of Belarus, has taken her place in Eastem Europę as a new independent state. Although the history of Belarusian statehood goes back to the lOth centuiy, this nation is only now being discovered by the world community. This is due to the fact that as one of the allied republics of the former Soviet Union (as the Belorussian Soviet Socialist Republic or BSSR), Belarus was not represented in the world in terms of h... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668]   Następna   Ostatnia