Białostocki Przegląd Kresowy, Tom IV

Białostocki Przegląd Kresowy

Słowiańszczyzna w badaniach filologicznych

Tom IV

W 1996 r. ukazał się IV tom „Białostockiego Przeglądu Kresowego”(„BPK”) . Dla osób niezorientowanych w strukturze organizacyjnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku trudno będzie ustalić, kto wydaje „BPK”. Na okładce widnieje informacja, że Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich, na tytułowej stronie, że Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Pismo w założeniu wydawców ma publikować „prace z zakresu kontaktów językowych i ... Więcej »


Białostockie Muzeum Wsi

Białostockie Muzeum Wsi

1983-1989. Czas budowy

Na trasie Białystok — Augustów we wsi Osowicze gm. Wasilków powstaje Białostockie Muzeum Wsi, jako Oddział Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Stało się to na mocy Zarządzenia Wojewody Białostockiego Nr 77/82 z dnia 12 XI 1982 r. Ten nieurodzajny ale malowniczy skrawek ziemi, o powierzchni 118 ha położony jest w pobliżu Białegostoku, co ułatwia budowę skansenu. Teren ten w przyszłości pozwoli na powiązanie funkcji naukowo-dydaktycznych z... Więcej »


Białostockie Teki Historyczne, Tom 3

Białostockie Teki Historyczne

Tom 3

"Białostockie Teki Historyczne" powstały w latach 90. tych XX wieku z inicjatywy kilku Profesorów, którzy z wielkim zaangażowaniem i troską myśleli o przyszłości badań historycznych w ośrodku białostockim. Po wydaniu dwóch pierwszych tomów (1995-1996) wydawanie pisma zostało na pewien czas zawieszone. Po wielu rozmowach z pierwszym Redaktorem periodyku, Profesorem dr hab. Mieczysławem Wrzoskiem, czasopismo zostało w 2005 r. reaktywowane... Więcej »


Białostockie Teki Historyczne, Tom 2

Białostockie Teki Historyczne

Tom 2

Zagadnienia związane z rozwojem gospodarki folwarcznej w Polsce od dziesiątków lat zajmują polskich historyków. Do tej pory skupiano się przede wszystkim na sprawach dotyczących produkcji i zbytu. Duże zainteresowanie budziły również kwestie odnoszące się do funkcjonowania folwarku pańszczyźnianego. Mniejszą uwagę zwracano zaś na zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników najemnych w gospodarstwach folwarcznych. Sprawy te nie zost... Więcej »


Białostockie Teki Historyczne, Tom 4

Białostockie Teki Historyczne

Tom 4

Bieluk Halina, Walka o prawa obywatelskie — niedokończona misja Johna F. Kennedy'ego? Chomik Piotr, Początki struktury cerkiewnej na ziemiach ruskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego Jaszczołt Tomasz, Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 roku - najstarsze znane nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu Karczewski Maciej, Historia badań archeologicznych nad epoką żelaza Kotliny Biebrzańskiej Kempa Ro... Więcej »


Monkiewicz Waldemar, Białowieża w cieniu swastyki

Białowieża w cieniu swastyki

Monkiewicz Waldemar

Krotka wymiana zdań między dwoma mężczyznami przebiegła przez pomieszczenie niczym strzała lecąca od jednego do drugiego, strzała biegnąca ponad głową ich więźnia. W drewnianej leśniczówce nikłe światło oświetlało ponurą scenę zarzucając kurtynę milczenia na nocne życie białowieskiej puszczy. Więcej »


Bajko Piotr, Białowieża, której już nie ma

Białowieża, której już nie ma

Bajko Piotr

Piotr Bajko (ur. 1950) - z wykształcenia technik leśnictwa, z zamiłowania dziennikarz, historyk-regionalista, kronikarz, bibliograf. Absolwent Technikum Leśnego w Białowieży (1969). Od 1972 r. pracownik Białowieskiego Parku Narodowego. W swoim dorobku posiada dziesięć wydawnictw książkowych oraz około 3,4 tys. publikacji, które ukazały się w około 80 tytułach prasowych. Większość jego publikacji dotyczy historii i dnia dzisiejszego Biał... Więcej »


Białystok

Białystok

historyczny plan miasta lata 30. XX w.

Obraz międzywojennego Białegostoku nie byt jednoznaczny. Słabo już widoczne były w nim ślady dawnej XVIII - wiecznej świetności. Rozwinięty w następnym stuleciu przemysł włókienniczy wywarł dominujące piętno na zabudowie miasta. W 1919 roku był on zrujnowany w skutek działalności Rosjan, a później Niemców. Nigdy już nie powrócił do poziomu dawnej koniunktury. Przed 1915 rokiem to on był gwarantem rozwoju. Czynnych było wówczas blisko 30... Więcej »


Białystok oczami kartografa

Białystok oczami kartografa

katalog wystawy 2011

Wystawa Białystok - oczami kartografa przygotowana przez białostockie Archiwum Państwowe to zbiór, który zobaczyć musi każdy miłośnik, lokalnej historii. Po raz pierwszy możemy zapoznać się z tak, obszernym zbiorem dawnych map i planów naszego miasta, zaprezentowanych w popularnej formie. Cieszyć się należy, iż wystawie towarzyszy również znakomicie przygotowany katalog. Żaden opis, choćby najbardziej plastyczny, nie zastąpi tak wyjątko... Więcej »


Białystok w 80-leciu

Białystok w 80-leciu

W rocznicę odzyskania niepodległości 19 II 19191 - 19 II 1999

Powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 r. jest jednym z najdonioślejszych wydarzeń w dziejach Polski. Wśród państw powstałych w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej nasz kraj należał do największych pod względem obszaru i ludności. Co więcej, Polska reprezentowała wielowiekową tradycję państwową i kulturalną. Jednakże kiedy 10 lutego 1919 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski po 123 latach niewoli narodowej otw... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Następna   Ostatnia