Susza Aleś, Mironowicz Antoni, 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny

500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny

folder wystawy

Susza Aleś, Mironowicz Antoni

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2017

Wydawca: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

Wymiary: 28 s.

Kategoria: Historia

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [4184]

Franciszek Skoryna jako pierwszy ze wschodnich Słowian wydał książkę drukiem i uczynił ją dostępną „ludowi pospolitemu”. Współcześnie uważa się go prawdziwego giganta epoki Renesansu. Dzięki swym niezwykłym zdolnościom dokonał prawdziwej rewolucji kulturalnej, odsłonił naszym przodkom przestrzeń nowych możliwości. Jego talent przejawiał się we wszystkim, to pionier wschodniosłowiańskiej sztuki drukarskiej, wydawca, tłumacz "Biblii" na język ruski, pisarz, filozof-humanista, teolog, uczony, lekarz, botanik, przedsiębiorca... (Aleś Susza, Franciszek Skoryna i jego dzieło, fragment)

Autorzy białoruscy: Mironowicz Antoni

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)