Слова а палку Ігаравым

Слова а палку Ігаравым

Ці не лепей было-б, каб нам, брацця, пачаць старадаўнымі словы тужліву аповесць аб паходзе Ігаравым, Ігара Святаслаўліча? Дый пачаціся песні той сягачасным ладам, а не складам Баянавым. Баян бо чарадзейны, калі каму песню хацеў утварыці, то расцякаўся мысляй па дзераву, воўкам шэрым па полі, арлом сізым пад воблакі. Помнячы бо, скажам, даўных часаў разруху, выпушчаў дзесяць сокалаў на лебедзяў стада, а якую з іх дагоніваў сокал, тая п... Болей »


Слова аб роднай прыродзе

Слова аб роднай прыродзе

Пісьменнікі і паэты Беларусі аб прыродзе

Прачытаць гэту кнігу — усё роўна, што зрабіць цікавае падарожжа, і не адно, а цэлых чатыры: вясенняе, летняе, асенняе, зімняе, яшчэ бліжэй пазнаёміцца з цудоўнымі куткамі беларускага краю, яго разнастайнай прыродай. У кнізе сабраны лепшыя ўзоры пейзажных замалёвак з твораў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. 2-е выданне выйшла ў 1968 г. Адрасуецца вучням сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Болей »


Юрэвіч Уладзімір, Слова жывое, роднае, гаваркое...

Слова жывое, роднае, гаваркое...

навукова-папулярная кніга

Юрэвіч Уладзімір

Роднае слова. Гэта тое слова, якое прыйшло ад маці, якое мы пачулі з матчыных вуснаў са з’яўленнем на гэты свет. Нават пакуль не разумеючы яго сэнсу. Роднае слова – гэта матчына мова. “Родная мова – гэта самае вялікае багацце, якім валодае кожны народ”, - зазначае паэт С.Законнікаў. Гэта багацце, якое перададзена нам у спадчыну ад нашых продкаў, каб мы карысталіся ім, зберагалі і памнажалі. Родная мова – гэта наша шчасце і боль. Шчасце,... Болей »


Слова класічная вышыня

Слова класічная вышыня

(да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа)

Зборнік склалі матэрыялы артыкулаў гіавукоўцаў філалагічнага факультэта УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы і народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. У зборніку асвятляюцца актуальныя праблемы куналазнаўства і коласазнаўсгва. Адрасуецца выкладчыкам ВНУ, настаўнікам гімназій, ліцэяў, школ, аспірантам і студэнтам. Болей »


Словарь античности

Словарь античности

Словарь античности, впервые переведенный на русский язык, вызовет несомненный интерес историков, этнографов, широкого круга читателей. Словарь включает свыше 4 тыс. статей, ч которых освещаются культура, религия и социально-экономические отношения античного общества, начиная с рождения античной цивилизации (рубеж 3—2 вв. до н. э. ) и заканчивая событиями и реалиями 5—6 вв. н. э. (иногда до 7—10 вв. ). Болей »


Сериков Григорий, Чечет Павел, Словарь базовой лексики польских СМИ

Словарь базовой лексики польских СМИ

Сериков Григорий, Чечет Павел

Данный словарь предназначен для начинающих изучение польского языка и преследуег цель познакомить учащихся с наиболее часто употребляемой лексикой в самых популярных периодических изданиях (газегах) Польши. Методом сплошной выборки из лексического корпуса в 170878 единиц авторами было выделено лексическое ядро, состоящее из 4179 самостоятельных и служебных слов с частотой употребления от 5513 до 5 раз. Словарь состоит из двух частей и к... Болей »


Бабичев Н. Т., Боровский Я. М., Словарь латинских крылатых слов, 6-е

Словарь латинских крылатых слов

2500 единиц

Бабичев Н. Т., Боровский Я. М.

Словарь включает латинские крылатые слова и цитаты, некоторые терминологические сочетания из области философии, логики, права и отдельные латинские слова, употребляющиеся в русском тексте без перевода. К словарю приложены краткий очерк «Латинское письмо и важнейшие элементы фонетики», краткие сведения об авторах крылатых слов и индекс русских переводов. Рассчитан на литераторов, историков, юристов, преподавателей и студентов гуманитарны... Болей »


Шакун Л.М., Словаўтварэнне

Словаўтварэнне

Шакун Л.М.

Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова. Вытворныя і невытворныя асновы. Корань. Аднакаранёвыя (роднасныя) словы і формы аднаго і таго ж слова. Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова. Прыстаўка, суфікс, постфікс, інтэрфікс (злучальная галосная). ГІравапіс прыставак. Правапіс ы, і, й пасля прыставак. Канчатак, нулявы канчатак. Мнагазначнасць, сінанімічнасць і аманімічнасць марфем. Прызначэнне марфем (... Болей »


Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве

Около восьми веков назад, в 1187 году, было создано «Слово о полку Игореве» — гениальное произведение древней русской литературы. Протекшие столетия не приглушили его поэтического звучания и не стерли красок. Интерес к «Слову о полку Игореве» не только не уменьшился, но становится все более и более широким, все более и более глубоким. Почему же так долговечно это произведение, столь небольшое по своим размерам? Почему идеи «Слова» продо... Болей »


Словы ў лабірынтах

Словы ў лабірынтах

Плён І Агульнапольскага конкурсу беларускай паэзіі і прозы (выбраныя творы)

Вечар, як ціхі лебедзь, узняў крылы над белай зямлёй. Пах узбуджанай вясны, быццам чара дзіўнага напітку, зачараваў думкі і авалодаў сэрцам. Цішыня. Дарогай мілагучна прабег чорны сон. Аддаліўся. А ў пакоі, як заўсёды, промні чорных літар свяцілі быццам лампада на раз'юшаным моры. Пышны цень кветак парушыў спакой белых сцен, а памяркоўны ход гадзінніка абвяшчаў набалелае. Час... Лятучае гора... Імчыць хутчэй за ўсіх... (Капій Б. Нечак... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649]   Наступная   Апошняя