Droga ku wzajemności

Droga ku wzajemności

Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu

Miejsce wydania: Warszawa

Data wydania: 2006

Redaktor: Timoszuk Mikołaj, Chaustowicz Mikoła

Wydawca: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wymiary: 316 s.

ISBN: 83-920472-2-2

Kategoria: Etnografia; Historia; Język białoruski; Kultura; Literatura piękna; Wiedza o literaturze

Copyright © 2006 by Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [3990]

Prof. dr hab. Aleksander Barszczewski należy do grona najwybitniejszych białorutenistów polskich. Jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie historii literatury białoruskiej, literackich związków polsko-białoruskich i folkloru białoruskiego, znawcą białoruskiego piśmiennictwa emigracyjnego, badaczem białoruskiego ruchu literackiego w Polsce. Aleksander Barszczewski urodził się 2. XI. 1930 r. we wsi Bondary (woj. podlaskie). Po wojnie ukończył szkołę powszechną i w r. 1949 został przyjęty do Uniwersyteckiego Studium Przygotowawczego w Lublinie, a po jego ukończeniu (1951) na Uniwersytet Łódzki, gdzie w latach 1951-1955 studiował filologię rosyjską. (fragment)

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)