Wyrozumski Jerzy, Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Wyrozumski Jerzy

Miejsce wydania: Warszawa

Data wydania: 1986

Wydawca: OSSOLINEUM

Wymiary: 560 s., 22 cm

Kategoria: Historia; Biografie

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [2773]

Staram się uchwycić w tej książce szary wątek zmagań... króla na polu dyplomacji, ekonomiki i organizacji państwa, nie tracąc jednak z oczu także barwnej nici jego obrosłych legendą romansów, jak również całej sfery bogatego zapewne, ale słabo odzwierciedlonego w naszych źródłach, jego życia prywatnego.

Katalog: BTH

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)