Валочка Г. М., Лаўрэль Я. М. і інш., Беларуская мова ў табліцах і схемах

Беларуская мова ў табліцах і схемах

Валочка Г. М., Лаўрэль Я. М. і інш.

Для вучняў старэйшіх класаў сярэдняй школы. Дапаможнік мае практычнае прызначэнне. У ім змешчаны табліцы і схемы па ўсіх разделах і тэмах школьнага курса беларускай мовы. Асаблівая увага надаецца фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. Можа быць выкарыстаны для актывізацыі навучальнай працы школьнікаў ма ўроках і ў пазаўрочны час. Адрасуецца вучням і настаўнікам сярэдняй школы. More »


pdf
Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы

Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, пе...

Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый»

The collection includes material presented at the 3rd International Congress of Belarusists and focuses on communication of Belarusian culture with other cultures in the area of language and language studies. The book can be tentatively divided into several parts. Some works explore Belarusian language revival, which coincided with World War I. During that period Belarusian culture established close links with other cultures, languages.... More »


Фадзеева Вольга, Беларуская народная вышыўка

Беларуская народная вышыўка

Фадзеева Вольга

У кнізе на падставе шматлікіх літаратурпых даных і багатага фактала-гічнага матэрыялу, сабранага аўтарам у розных рэгіёнах рэспублікі, разглядаюцца матэрьтял, тэхніка выкапання, арнамент, функцыянальнае прызначэнне вышываных прадметаў, іх семантыка. Значная роля надаецца выяўленню асноўных тыпаў вышывак і арэалаў іх бытавання. Кніга багата ілюстравана. Разлічана ла этнографаў, мастацтвазнаўцаў, а таксама на шырокае кола чытачоў. More »


Сахута Яўген, Беларуская народная цацка

Беларуская народная цацка

камплект

Сахута Яўген

Наўрад ці можна сабе ўявіць дзяцінстеа без якіх-небудзь цацак. Забаўляць дзяцей трэба было заўсёды. I не толькі забаўляць, але і развіваць іх уяўленне, фантазію, узбагачаць жыццёвы вопыт. Для гэтага рабілі цацкі, прыдумлялі розныя гульні, забавы, заняткі, звязаныя з паўсядзённым жыццём. Майстравалі цацкі сваімі рукамі ў вольны ад работы час. Выраблялі іх з усяго, што трапляла пад руку: абрэзкаў тканін, трэсак, саломы, гліны і інш. Яшчэ ... More »


Лыч Леанід, Беларуская нацыя і мова

Беларуская нацыя і мова

План лекцыі

Лыч Леанід

На сенняшні дзень у свеце жывуць, сцвярджаюць сваё права на існаванне каля дзвюх тысяч народаў. У кожнага з іх свае адметныя мінулае, сучаснасць і будучыня. Калі адны маюць багатую гісторыю, смела глядзяць уперад, дык многім іншым увесь час ці большую частку яго даводзілася адбівацца ад націску з боку магутных суседзяу, будаваць жыццё ў несупынных клопатах, як у бліжэйшай ці больш аддаленай перспектыве не падпасці пад розныя формы залеж... More »


Беларуская нацыянальная валюта: праблемы й пэрспэктывы

Беларуская нацыянальная валюта: праблемы й пэ...

Матэрыялы канферэнцыі 30 лістапада 2003 г. Менск

30 лістапада 2003 г. у Менску адбылася міжнародная канфэрэнцыя «Беларуская нацыянальная валюта - праблемы й пэрспэктывы», якая сабрала вядучых эканамістаў краіны - як прадстаўнікоў незалежных дасьледніцкіх цэнтраў, гэтак і дзяржаўных службоўцаў. Канфэрэнцыя, якая адбылася дзякуючы Цэнтру Супольнасьць і Фонду імя Конрада Адэнаўэра, стала лягічным працягам эканамічных «круглых сталоў» 2001-2003 гг. More »


Беларуская нацыянальная ідэя

Беларуская нацыянальная ідэя

Праграма і тэзісы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Гродна, 17-18 красавіка 1999 г.

Развіццё працэсу суверэнІіацыі народа патрабуе асэнсавання. Адказ на пьттанне "Ці патрэбная нашаму народу самастойная дзяржава?", - адзін з самых складаных у цяперашнік умовах. Некаторыя палітыкі лічаць, што найлепшым для нашага народу было б добраахвотнае адмаўленне ад сваёй нацыянальнасці, ад сваёй культуры, ад сваёй мовы, ад сваёй дзяржаўнасці на карысць Расійскай дзяржавы, расійскай культуры, расійскай нацыі. Большасць людзей такія ... More »


Куль-Сяльверстава Святлана, Беларуская палеаграфія

Беларуская палеаграфія

Навучальны дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтаў спецыяльнасці Г 05.01.10 - Гісторыя з дадатковай спецыяльнасцю культуралогія

Куль-Сяльверстава Святлана

У дапаможкіку даецца нарыс гісторыі пісьменства на Беларусі, разглядаецца спецыфіка палеаграфіі як дапаможнай дысцыпліны. Дапаможнік утрымлівае палеаграфічныя здумкі і каментарыі да іх. Дапаможнік разлічаны на студэнтаў гістарычных спепыяльнасцей і тых, хто вывучае гістарычныя крыніцы. More »


Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г.

Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія ...

Зборнік аналітычных артыкулаў

The collection focuses on the presidential election and changes that took place in Belarus' political system over a decade. It includes a research paper entitled "Belarus' Political System from 1990 to 1996" and a big section entitled "Belarus' Political System from 1996 to 2000." The 2001 presidential election had tensions and emotions running high. During summer months in the run-up to the election analysts made unusual forecasts ab... More »


Беларуская панарама

Беларуская панарама

Альманах незалежнай прэсы

Геты невялікі альмапах з'явіўся з ініцыятывы Цэнтра палітычных даследаванняў Львоўскага дзяржаўнага ўніверсытэта ім. І. Франко і магілёўскай іісацыяцыі "Кола сяброў", якія распрацавалі і рэалізавалі праект украінска-беларускай "Школы вольнага слова". Праект быў падтрыманы міжнароднымі Фондамі "Эўразія" і "Відроджанне". Ідэя праекта палягала ў арганізацыі ў Львове навучання прадстаўнікоў рэгіянальных СМI з Беларусі, мажлівасці ім зблізку... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259]   Next   Last