Annual Report 2002

Annual Report 2002

Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe

A historic decision was taken for Central and Eastern Europe at the end of 2002. In 2004, eight former communist countries will be allowed to join the European Union. This enlargement will not be easy for the entrants nor for the current EU Member States. Politics and the media are engrossed in the far-reaching consequences for agriculture, trade and industry. However, interest in social developments in the former Eastern bloc trails a ... Болей »


Annual Report 2004

Annual Report 2004

Strengthening Transaltantic Cooperation

The German Marshall Fund of the United States (GMF) is an American public policy and grantmaking institution dedicated to promoting greater cooperation and understanding between the United States and Europe. GMF does this by supporting individuals and institutions working on transatlantic issues, by convening leaders to discuss the most pressing transatlantic themes, and by examining ways in which transatlantic cooperation can address a... Болей »


pdf
Annus Albaruthenicus, 05

Annus Albaruthenicus

Год Беларускі

05

* BOOKSHELF (Кніжная паліца) * Barshcheuskaya Nina (Ніна Баршчэўская), The Role of the Belarusian Diaspora in Preservation and Development of the Belarusian Diaspora Language (based on the Belarusian press published in Germany) * Białokozowicz Bazyli, Jan Baudouin de Courtenay and his attitude towards Belarus and Belarusians * Burlyka Ivan, Do Belarusians speak Belarusian in the street? * Fleming Michael, Reckoning w... Болей »


pdf
Annus Albaruthenicus, 04

Annus Albaruthenicus

Год Беларускі

04

* (Weißrussisch-südslawische wechselbeziehungen: 11.-16. jahrhundert) * Agatowski Tomasz, Culture, Globalization, Identity * Bołdak-Janowska Tamara, Dreams, etc. * Czykwin Elżbieta, An Identity of the Orthodox-Belarusian minority in relation to the Polish-Catholic majority in Poland * Fleming Michael, Fixing the political landscape? (The Belarusian minority in Poland after the 2001 parliamentary election) * Hady... Болей »


Antologia wolnej literatury rosyjskiej

Antologia wolnej literatury rosyjskiej

Zamieszczone w "Antologii" teksty, częściowo zaczerpnięte z dotychczasowych publikacji, a częściowo specjalnie na tę okazję przetłumaczone - są, oczywiście, poddane arbitralności indywidualnego wyboru, który nie może zadowolić wszystkich. Zostały one ułożone w alfabetycznym porządku nazwisk autorów i poprzedzone notami. Ze zrozumiałych względów oficjalny dorobek literacki prezentowanych pisarzy (o ile istniał) został potraktowany margin... Болей »


Aresztowani na

Aresztowani na "Zachodniej Białorusi"

Alfabetyczny wykaz 4669 Polaków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachodniej Białorusi" w latach 1939-1941

Tom XV Indeksu Represjonowanych zawiera 4669 biogramów osób aresztowanych i skazanych na terenach północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej, zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 i wcielonych do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Obszar ten nazywano wówczas „Zachodnią Białorusią". Prezentowane przez nas dane otrzymaliśmy z Archiwum Historii Najnowszej — prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dyjariusz" w Mińsku ... Болей »


Artur Klinow-Totengreber

Artur Klinow-Totengreber

prace z lat 1996-1998

Artur Klinów porusza w swojej sztuce aspekt śmierci w tragikomicznym aspekcie. Należy do najbardziej interesujących artystów białoruskich. W 1987 roku sformułował koncepcję teoretyczną i nazwał terminem - nekroromantyzm. Określił ją jako eschatologię w sztuce. Nie jest to osobny styl, lecz przeczucie jakiegoś końca, śmierci. Są twórcy, którzy odczuwają tą sytuację głębiej i wyraźniej. Ich dzieła można zaliczyć do nekroromantyzmu. Przykł... Болей »


Athenaeum, 21/2009

Athenaeum

Polskie Studia Politologiczne

Półrocznik „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" jest współwydawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udziela Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie „Athenaeum" staje się periodykiem integrującym działalność badawczą 20 ośrodków politologicznych i z zakresu stosunków międzynarodowych w Polsce: Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w ... Болей »


pdf
Саверчанка Іван, Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі

Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура ...

Адраджэнне і ранняе барока

Саверчанка Іван

Манаграфія прысвечана кніжна-пісьмовай культуры Беларусі эпохі Адраджэння і ранняга барока. Тут усебакова з прыцягненнем раней невядомых крыніц асвятляюцца сацыяльныя дактрыны беларускіх пісьменнікаў і філосафаў XVI — сярэдзіны XVII ст., раскрываецца літаратурная палеміка вакол Люблінскай і Берасцейскай вуніяў. У кнізе знайшлі адлюстраванне праблемы філасофскай і багаслоўскай антрапалогіі. Адрасуецца гісторыкам культуры і літаратуры, ме... Болей »


Kaczmarski Marcin, Azjatyczka alternatywa, czerwiec 2008

Azjatyczka alternatywa?

Rosyjskie perspektywy uczynienia z Azji alternatywy dla stosunków z Zachodem

Kaczmarski Marcin

Ośrodek Studiów Wschodnich monitoruje oraz analizuje polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w Rosji, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej. Głównymi tematami badawczymi OSW są: sytuacja wewnętrzna i stabilność krajów obszaru zainteresowań OSW, system władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi ośrodkami politycznymi, polityka zagraniczna, problematyka związana z rozszerzeniem NATO... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302]   Наступная   Апошняя