Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 9

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

9

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1998-06

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 186 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1998 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [15], [16]; MiOKB — [10522]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27; Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku i Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Panorama Mińska z II poł. XIX w. Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Kołchozy na Bialostocczyźnie w latach 1940-1941 w świetle ankiet opisowych z 1948 r. (Sławomir Iwaniuk) * recenzje, konferencje: K. Krajewski, T. Łabuszewski. Białostocki Okrąg AK-AKO VII 1944-VIII 1945, Warszawa 1997 (Sławomir Iwaniuk) / Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta shicki. biskup białoruski, Białystok 1997 (ks. Grzegorz Sosna) / Białorusini Sokólszczyzny (Wiesław Choruży) / „Historia Białorusi i dzieje Białorusinów jako zajęcia uzupełniające w szkołach podstawowych i średnich", Hajnówka, 13.IX. 1997 r. (OlegŁatyszonek) / Letnia Szkoła Bialorutenistyki, Gdańsk, 23.IX. 1997 r. (OlegŁal * Uzupełnienia do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Romera (Zbigniew Solak) * Choruży Wiesław, Dr Mikołaj Czarniecki (1899-1944) * Gomółka Krystyna, Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej * Mironowicz Antoni, Monaster św. Onufrego w Jablecznej * Mironowicz Eugeniusz, Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa * Siemakowicz Marian, Założenia programowe głównych obozów politycznych wobec szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej * Topolska Maria Barbara, Kresy — pomiędzy faktami a legendą * Wierzbicki Marek, Polacy i Białorusini wobec procesu tworzenia podstaw władzy radzieckiej (wrzesień-październik 1939 r.) * Зайкоўскі Эдвард, Язычніцтва на сумежжы Панямоння i Падляшша ў сярэднявеччы * Краўцэвіч Аляксандр, Працэс балта-славянскіх кантактаў на Паням

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандр Краўцэвіч — Працэс балта-славянскіх кантактаў на Панямонні i ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Monaster św. Onufrego w Jablecznej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Токць — Даследаванні дзяржаўнай адміністрацыяй Гродзенскай губерні этнічпага складу Сакольскага павета ў другой палове XIX — на пачатку XX ст.ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marian Siemakowicz — Założenia programowe głównych obozów politycznych wobec szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marek Wierzbicki — Polacy i Białorusini wobec procesu tworzenia podstaw władzy radzieckiej (wrzesień-październik 1939 r.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Maria Barbara Topolska — Kresy — pomiędzy faktami a legendą
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wiesław Choruży — Dr Mikołaj Czarniecki (1899-1944)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Эдвард Зайкоўскі — Язычніцтва на сумежжы Панямоння i Падляшша ў сярэднявеччы
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Токць — Беларусы ў дзяржаўных установах Сакольскага уезда канца XIX — пачатку XX ст.ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Альбіна Семянчук — Віктарын Кучыньскі i яго „Успаміны"
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Пяткевіч — Гродзенскі гурток беларускай моладзі i Сакольшчына
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krystyna Gomółka — Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Uzupełnienia do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Romera (Zbigniew Solak)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Kołchozy na Bialostocczyźnie w latach 1940-1941 w świetle ankiet opisowych z 1948 r. (Sławomir Iwaniuk)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, konferencje: K. Krajewski, T. Łabuszewski. Białostocki Okrąg AK-AKO VII 1944-VIII 1945, Warszawa 1997 (Sławomir Iwaniuk) / Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta shicki. biskup białoruski, Białystok 1997 (ks. Grzegorz Sosna) / Białorusini Sokólszczyzny (Wiesław Choruży) / „Historia Białorusi i dzieje Białorusinów jako zajęcia uzupełniające w szkołach podstawowych i średnich", Hajnówka, 13.IX. 1997 r. (OlegŁatyszonek) / Letnia Szkoła Bialorutenistyki, Gdańsk, 23.IX. 1997 r. (OlegŁaly

Зьмест

Kołchozy na Bialostocczyźnie w latach 1940-1941 w świetle ankiet opisowych z 1948 r. (Sławomir Iwaniuk)

recenzje, konferencje: K. Krajewski, T. Łabuszewski. Białostocki Okrąg AK-AKO VII 1944-VIII 1945, Warszawa 1997 (Sławomir Iwaniuk) / Antoni Mironowicz, Teodozy Wasilewicz, archimandryta shicki. biskup białoruski, Białystok 1997 (ks. Grzegorz Sosna) / Białorusini Sokólszczyzny (Wiesław Choruży) / „Historia Białorusi i dzieje Białorusinów jako zajęcia uzupełniające w szkołach podstawowych i średnich", Hajnówka, 13.IX. 1997 r. (OlegŁatyszonek) / Letnia Szkoła Bialorutenistyki, Gdańsk, 23.IX. 1997 r. (OlegŁal

Uzupełnienia do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Romera (Zbigniew Solak)

Choruży Wiesław, Dr Mikołaj Czarniecki (1899-1944)

Gomółka Krystyna, Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej

Mironowicz Antoni, Monaster św. Onufrego w Jablecznej

Mironowicz Eugeniusz, Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa

Siemakowicz Marian, Założenia programowe głównych obozów politycznych wobec szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej

Topolska Maria Barbara, Kresy — pomiędzy faktami a legendą

Wierzbicki Marek, Polacy i Białorusini wobec procesu tworzenia podstaw władzy radzieckiej (wrzesień-październik 1939 r.)

Зайкоўскі Эдвард, Язычніцтва на сумежжы Панямоння i Падляшша ў сярэднявеччы

Краўцэвіч Аляксандр, Працэс балта-славянскіх кантактаў на Панямонні i ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага

Пяткевіч Аляксей, Гродзенскі гурток беларускай моладзі i Сакольшчына

Семянчук Альбіна, Віктарын Кучыньскі i яго „Успаміны"

Токць Сяргей, Беларусы ў дзяржаўных установах Сакольскага уезда канца XIX — пачатку XX ст.ст.

Токць Сяргей, Даследаванні дзяржаўнай адміністрацыяй Гродзенскай губерні этнічнага складу Сакольскага павета ў другой палове XIX — на пачатку XX ст.ст.

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »