Сасноўскі Зміцер, Гісторыя беларускай музычнай культуры

Гісторыя беларускай музычнай культуры

Ад старажытнасці да канца ХVIII ст.

Сасноўскі Зміцер

Тэматычна і храналагічна сістэматызаванае выкладанне гісторыі беларускай музыкі ад старажытных музычных прылад да музычнай культуры ХVIII ст. Упершыню ўзняты тэмы вайсковай, сігнальнай і эпічнай музыкі, жыццё і дзейнасць на Беларусі заходнееўрапейскіх кампазітараў эпохі барока, класіфікацыя беларускіх інструментаў у замежных музеях.У кнізе каля 170 малюнкаў і фота, многія з якіх друкуюцца ўпершыню. Кніга вельмі карысна для ўсіх, хто вык... Болей »


pdf
Сасноўскі Зміцер, Гісторыя беларускіх музычных уплываў

Гісторыя беларускіх музычных уплываў

Сасноўскі Зміцер

Дасьледваньне аўтарства Зьмітра Сасноўскага – першая грунтоўная спроба адсачыць уплыў беларускага музычнага мастацтва на на сусьветную музычную культуру. Дзякуючы плённай працы Зьміцер Сасноўскі – сам прафесійны музыка – вяртае ў нашу сьвядомасьць багацьце і значнасьць музычнага даробку беларусаў. Само выданьне падзеленае на некалькі разьдзелаў, што дазваляе шматгранна асьвятліць тэму. Якія беларускія народныя песьні выкарыстоўвалі ў св... Болей »


pdf
Краўцэвіч Аляксандр, Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага

Ад пачатку гаспадарства да каралеўства Літвы і Русі (1248 — 1341 гг.)

Краўцэвіч Аляксандр

Вялікае Княства Літоўскае дзейнічала на еўрапейскай палітычнай арэне амаль пяць з паловай стагоддзяў — ад высокага сярэднявечча да навейшага часу (1248 — 1795 г.). У кнізе першыя этапы гісторыі ВКЛ прадстаўленыя ў еўрапейскім і беларускім гістарычным кантэксце. Болей »


pdf
Круталевіч Вадзім, Юхо Іосіф, Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі

(1917— 1945 гг.)

Круталевіч Вадзім, Юхо Іосіф

У кнізе паказана барацьба розных ідэалагічных канцэпцый, утварэнне органаў савецкай улады, абвяшчэнне Беларускай Народная Рэспублікі, а затым і ўтварэнне Беларускай ССР. Па-новаму асвятляюцца падзеі вайны і ўз'яднання Заходняй Беларусі з Беларускай ССР. Болей »


Гісторыя з паштовай скрыні

Гісторыя з паштовай скрыні

Зборнік матэрыялаў і конкурсных прац

У зборнік уключаны працы (цалкам або ва ўрыўках) пераможцаў і ўдзельнікаў усебе парускага школьнага конкурсу "Гісторыя з паштовай скрыні". Болей »


Лыч Леанід, Гісторыя культуры Беларусі (1917 - чэрвень 1941 г.)

Гісторыя культуры Беларусі (1917 - чэрвень 19...

Лыч Леанід

Кнгіа прысвечана разгляду нацыянальна-культурнага жыцця Беларусі ў адзін з самых складаных і супярэчлівых перыядаў у яе гісторыі. На шматлікіх прыкладах паказана вырашальная роля дзяржавы ў рэгуляванні нацыянальна-культурнага працэсу, што ўяўляе сабою неацэнную каштоўнасць для выпрацоўкі канкрэтных захадаў па забеспячэнні прыярытэтнага духоўнага развіцця тытульнага народа Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе. Рэкамендуецца ў першую чар... Болей »


Лыч Леанід, Гісторыя культуры Беларусі пад уладай Расійскай імперыі

Гісторыя культуры Беларусі пад уладай Расійск...

канец XVIII ст. - 1917 г.

Лыч Леанід

У кнізе раскрываюцца карэнныя перамены ў культурным жыцці Беларусі, выкліканыя пераходам пад уплывам адпаведнай палітыкі царызму значнай часткі яе адукаваных і заможных людзей з польскіх на рускія культурна-моўныя стандарты. Паказана, якое ўпартае супраціўленне выклікала ў нацыянальна самасвядомай інтэлігенцыі дзяржаўная палітыка русіфікацыі, дзякуючы чаму ўдалося выратаваць беларускі народ ад канчатковай асіміляцыі, парадзіць у яго зак... Болей »


Лыч Леанід, Гісторыя культуры Беларусі са старажытных часоў да 1569 г.

Гісторыя культуры Беларусі са старажытных час...

Лыч Леанід

У кнізе разглядаюцца пытанні культурнага развіцця Бедарусі і яе месца ў духоўным жыцці Вялікага Княства Літоўскага. Выданне разлічана на навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, настаўнікаў школ, работнікаў устаноў культуры і асобаў, якіх цікавяць дасягненні Бацькаўшчыны ў сферы матэрыяльнай і духоўнай культуры. Болей »


Лыч Леанід, Гісторыя культуры Беларусі ў перыяд Рэчы Паспалітай (1569-1795 гг.)

Гісторыя культуры Беларусі ў перыяд Рэчы Пасп...

Лыч Леанід

У кнізе асвятляецца стан культуры Беларусі ў час яе знаходжання ў складзе Рэчы Паспалітай. Паказана, як у выніку прапольскай палітык свецкай улады і каталіцкага касцёла адбывалася дэфармацыя прыродны? асноў духоўнага жыцця беларускага народа і як гэта паўплывала на ягс этнічную кансалідацыю. Разлічана на самае шырокае кола чытачоў зацікаўленых у паглыбленні сваіх ведаў па гісторыі культуры Беларусі. Болей »


pdf
Сакоўскі Васіль, Гісторыя маёй мясцовасці

Гісторыя маёй мясцовасці

Сакоўскі Васіль

Добрых гаспадынь з маладымі наследнікамі амаль зусім няма . Штораз больш паяўляецца пустых, замкнутых хат і зарослых пустазеллем панадворкаў. Яны проста трывожаць і страшаць чалавека. Такі ж лёс і маёй роднай хаты і панадворка. Яны тсаяць як сіроты гаротныя. Няма ўжо ў нашай вёсцы прозвішчаў Антанюк і Сакоўскі. Паменшала і іншых прзвішчаў. Не чуваць ужо ў ёй песнь і жартаў, яна павольна ўмірае. Адплывае ў нябыт наша традыцыйная белар... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227]   Наступная   Апошняя