Rocznik Białostocki, Tom VIII

Rocznik Białostocki

Tom VIII

* Bartyś J., Geneza testamentu Karola Brzustowskiego * Barwijuk A., Konferencja popularnonaukowa w Olecku * Barwijuk A., Podstawowe problemy industrializacji na tle rozwoju gospodarczego regionu białostockiego do 1960 roku * Ciesielski Zygmunt, Kilka informacji o założeniach i działalności Spółdzielczego Zrzeszenia Chałupników i Wytwórców Ludowych w Białymstoku * Dzierżykray-Rogalski T., Badania demograficzne Filipon... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom VII

Rocznik Białostocki

Tom VII

* Publikacje archeologiczne, historyczne oraz etnograficzne dotyczące Podlasia i Suwalszczyzny * Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1965 r. * Bergman A., Komuniatyczna Partia Zachodniej Białorusi w latach 1924-1928 * Czeczuga B., Kossacka W., Szczątki roślinne z osady jaćwieskiej (II—VI w.n.e.) z miejscowości Osinki, pow. Suwałki * Górska I., Dwa kurhany ciałopalne z miejscowości Osiow... Болей »


Rocznik białostocki, Tom VI

Rocznik białostocki

Tom VI

Zycie, twórczość nauk-owa i działalność społeczna A. Chętnika są nierozerwalnie związane z regionem kurpiowskim. Urodził się on 20 grudnia 1885 r. w Nowogrodzie nad Narwią w rodzinie rolniczo-rze-mieślniczej jako najstarszy z synów. Rodzina Chętników pochodziła z Kurpiów osiadłych nad Narwią w Nowogrodzie i we wsiach okolicznych co najmniej od trzech wieków. Nazwisko to poświadczone jest w starych aktach parafialnych i księgach miejscow... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom IV

Rocznik Białostocki

Tom IV

Tom IV Rocznika Białostockiego" zawiera studia 4 rozprawy dotycząc« osadnictwa wczesno-średndowiecznego nad Narwią, materiały do dziejów powstania styczniowego na Podlasiu, Litwie i Białorusi. Prócz tego porusza dzieje ruchu robotniczego w białostockim okręgu przemysłowym oraz omawia wielki strajk włókniarzy białostockich iw okresie międzywojennym. W „Roczniku" znajdują się dalsze materiały i wyniki badań Kompleksowej Ekspedycji Jaćwies... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom III

Rocznik Białostocki

Tom III

Antoni Mąсzak, Robotnicy rolni z Mazowsza i Podlasia na Żuławach w początkach XVI wieku Antoniewicz J., O kilku importach prowincjonalnorzymskich i kultury „wenedzkiej", znalezionych na obszarach plemiennych Jaćwieźy Antoniewicz J., Odkrycie grobu rolnika jaćwieskiego z narzędziami produkcji z okresu rzymskiego Danuta Jaskanis, Materiały z badań wszesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Podroś koło Wołkowyska w ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [2-2]   Наступная   Апошняя