Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Грамадскія ідэалы: нацыянальныя традыцыі, сучасны стан, погляд у будучыню

Грамадскія ідэалы: нацыянальныя традыцыі, сучасны стан, погляд у будучыню

Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 26-27 лістапада 1998 г.)

Miejsce wydania: Менск

Data wydania: 2000

Redaktor: Конан Уладзімір, Крукоўскі Мікалай, Уладыкоская-Канаплянік Любо

Wydawca: Грамадскае аб'яднанне "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў", Нацыянальны Навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны

Seria wydawnicza: Беларусіка-Albaruthenica; Кніга 13

Wydawnictwo/ drukarnia: Беларускі Кнігазбор

Kategoria: Historia; Kultura; Religia; Wiedza o literaturze

Copyright © 2000 by Калектыў аўтараў

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Ideały społeczne: tradycja narodowa, stan obecny, spojrzenie w przyszłość. Materiały konferencji naukowej (Mińsk, 26-27 listopada 1998 roku) W publikacji przedstawione zostały materiały konferencji, która odbyła się w Mińsku w dniach 26- 27 listopada 1998 roku. Zasadniczym problemem jest sposób ukazania wzorców białoruskiej historycznej i obecnej rzeczywistości, ideałów religijnych i oświatowych współczesnego społeczeństwa i jego kultury. O ważności sprawy świadczy twierdzenie, że osoba, która nie dąży do pewnych ideałów, nie może być twórcza. To samo można powiedzieć i o społeczeństwie, gdyż inaczej możliwa jest tylko degradacja. Białoruś ma dość dobrze ukształtowane, z historycznego punktu widzenia, tradycje ideałów. Dlatego można mówić o pewnym odrodzeniu albo syntezie starych ideałów z nowymi, co jest nadzwyczaj ważne we współczesnym społeczeństwie białoruskim, które dzisiaj znajduje się na rozdrożu. To było tematem konferencji.

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Прадмова
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Пленарнае пасяджэнне
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Грамадскія ідэалы ў беларускай гістарычнай і сучаснай рэальнасці
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Нацыянальная і народныя традыцыі - аснова сучасных ідэалаў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Рэлігійны і асветніцкі ідэалы ў сучасным грамадстве і культуры
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Тэзісы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Коратка пра аўтараў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Зьмест
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў фармаце PDF.

Spis treści

Дубянецкі Эдуард, Адлюстраванне ідэалаў адкрытага і закрытага грамадстваў у ментальнасці беларусаў