Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Хрысціянства і беларуская культура

Хрысціянства і беларуская культура

Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый»

Miejsce wydania: Менск

Data wydania: 2001

Redaktor: Уладыкоўская-Канаплянік Любоў

Wydawca: Грамадскае аб'яднанне "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў", Нацыянальны Навукова-асветніцкі цэнтр імя Ф. Скарыны

Seria wydawnicza: Беларусіка-Albaruthenica; Кніга 18

Wydawnictwo/ drukarnia: Беларускі Кнігазбор

ISBN: 985-6638-19-4

Kategoria: Historia; Kultura; Religia; Społeczeństwo; Wiedza o literaturze

Copyright © 2001 by Калектыў аўтараў

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Chrześcijaństwo i kultura białoruska Materiały III międzynarodowego kongresu białorusystów „Kultura białoruska w dialogu cywilizacyjnym” Publikacja składa się z wystąpień na sekcji „Chrześcijaństwo i kultura białoruska”. Obok zagadnień teologicznych i ogólnych problemów kultury prelegenci przedstawiają etapy tysiącletniej historii chrześcijaństwa na ziemiach białoruskich, wpływ religii na sztukę, różnorodność konfesyjną Białorusi. Naturalnie, najwięcej uwagi poświęcono prawosławiu i katolicyzmowi oraz protestantyzmowi- tradycyjnym wyznaniom na Białorusi. Grekokatolików reprezentuje o. Aleksander Nadson z Londynu. Na stonicach książki znalazło się też miejsce dla tak egzotycznych wspólnot religijnych, jak neopogaństwo. Nowe religie, które zjawiły się w poradzieckiej Białorusi, rozwijają się tu nie tylko z powodu początkowej pustki ideowej po upadku komunistycznego systemu ideologicznego czy pod wpływem nastrojów apokaliptycznych, które można było zaobserwować i przedtem, ale i pod wpływem nowej globalnej ideologii, nieprzychylnej dla chrześcijaństwa. Obecnie kultura białoruska rozwija się w skomplikowanych warunkach formalnych ograniczeń oraz konkurencji religijnej.

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... а. Аляксандр Шымбалёў (Мінск). Прывітанне на пленарным пасяджэнні
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Агульныя, тэарэтычныя пытанні
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Вехі духоўнасці мінулага тысячагоддзя
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Рэлігія, мастацтва, фальклор
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Канфесійная шматаблічнасць беларусі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Коратка пра аўтараў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Змест
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў фармаце PDF.

Spis treści

Дубянецкі Эдуард, Хрысціянскія элементы ў беларускім фальклоры