Między lobbingiem a akcją bezpośrednią

Między lobbingiem a akcją bezpośrednią

Metody działania obywateli

Stosunek państwo-obywatel to jedna z podstawowych kategorii w teoriach społeczeństwa obywatelskiego. W państwach autokratycznych czy totalitarnych społeczeństwo walczy z państwem o swoje prawa. Doświadczenia polskie sprzed 1989 roku są tu dobrym przykładem. Sytuacja zmienia się zasadniczo w państwach demokratycznych, gdzie swobody obywatelskie zostały zapisane w formie praw. W tym przypadku pojawia się swoista ambiwalencja w podejściu d... Болей »


Między Polską etniczną w historyczną, VI

Między Polską etniczną w historyczną

Polska myśl polityczna XIX i XX wieku

Jednym z najważniejszych i bardzo często przedstawianych zagadnień polskiej myśli politycznej okresu zaborów było określenie polskiego obszaru narodowego, zasięgu wpływów przyszłego odrodzonego państwa polskiego, jego stosunku do starych granic historycznych Rzeczypospolitej przedrozbiorowej oraz współczesnego zasięgu polskiego obszaru etnicznego. Niemal zawsze rozważania nad drogami do odzyskania niepodległości były ograniczone wynikam... Болей »


Gromadzki Grzegorz i in., Między potrzebą a uzależnieniem, Raporty 8

Między potrzebą a uzależnieniem

Rosyjski gaz w bilansie energetycznym rozszerzonej UE

Gromadzki Grzegorz i in.

Niniejszy raport to już ósma z serii publikacji (policy papers), które prezentują stanowisko polskich środowisk pozarządowych w ważnych dla przyszłości Europy sprawach. Choć zależy nam na inicjowaniu publicznej debaty w Polsce, nie chcemy ograniczać się do przedstawiania wyłącznie polskiego punktu widzenia i polskich interesów. Adresatami raportów są zarówno czytelnicy z Zachodu jak i ze Wschodu. Zależy nam na tym, aby nasze propozycje ... Болей »


Międzymorze, 2-3 (3-4) 1988

Międzymorze

Pismo Sekscji Wschodniej PPS

2-3 (3-4) 1988

Oddajemy da rąk Czytelników trzeci numer "Międzymorza". Od tego numeru licząc pismo staje się organem sekcji wschodniej Wydziału Zagranicznego PPS. Na skutek okoliczności niezależnych — utraty prawie całego materiału do nr 3 wskutek przechwycenia go przez Służbę Bezpieczeństwa w lipcu b.r. numer ten ukazuje się w okrojonej w stosunku do pierwotnego zamiaru wersji. (Od redakcji, fragment) Болей »


Międzymorze, NR 5 [wiosna 1989]

Międzymorze

NR 5 [wiosna 1989]

16 grudnia 1938 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, odbył się wiec zorganizowany przez środowisko akademickie PPS. Jego celem było wyrażenie solidarności z ruchami emancypacyjnymi narodów ZSRR i Europy Wschodniej, a także poparcie słusznych dążeń mniejszości polskiej w Kraju Rad. Wobec groźby zaistnienia konfliktu między tą mniejszością a ruchem emancypacyjnym narodów nierosyjskich (zwłaszcza na Litwie), wystosowano apel (z pro... Болей »


Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych

Międzynarodowa działalność polskich organizac...

Stosunki międzynarodowe, tradycyjnie należące do wyłącznej sfery aktywności państwa, stały się dziś także domeną działań organizacji pozarządowych. To właśnie one wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego w krajach przechodzących do demokracji, jak też edukację i ochronę zdrowia w państwach rozwijających się oraz udzielają pomocy humanitarnej. Grupa robocza polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju powstał... Болей »


Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy...

Obserwujemy dziś rehabilitację mitu i stereotypu jako narzędzi pozwalających wyjść poza scjentystyczny ideał historiografii, odsłaniających fundamenty myślenia o przeszłości i jego kulturowe, religijne czy ideologiczne uwikłania. Tom studiów Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX w. jest wspólnym dziełem historyków, którzy od lat uczestniczą w naukowym dialogu polsko-ukraińskim. W centrum zainteresowania autorów pozost... Болей »


Sierpowski Stanisław, Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej

Mniejszości narodowe jako instrument polityki...

1919-1939

Sierpowski Stanisław

W tytule prezentowanego tekstu wyodrębniają się trzy ważne człony, a więc: mniejszości narodowe, instrument i polityka międzynarodowa. Dla uniknięcia możliwych nieporozumień celowym jest bliższe ich określenie, co z kolei ułatwi i ograniczy zarazem cele, jakie postawione zostały w trakcie pisania. Zaczynając od pierwszego członu tytułu należy podać, że mniejszość narodowa — to najprościej mówiąc — grupa obywateli danego państwa, która r... Болей »


Mniejszości narodowe w Polsce

Mniejszości narodowe w Polsce

Informator 1994

Liczba ludności białoruskiej, podobnie jak innych mniejszości, jest trudna do ustalenia. Pytanie o przynależność narodową nigdy nie było stawiane w spisach powszechnych. Istnieją różne szacunki. Sami Białorusini podają też różne liczby. Prof. Aleksander Barszczewski, honorowy Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, podaje liczbę 300 tys. Tygodnik białoruski „Niwa”, po wyborach samorządowych w 1990 roku, przedsta... Болей »


Mniejszości narodowe w Polsce w 1993 roku

Mniejszości narodowe w Polsce w 1993 roku

Biuletyn Biura do Spraw Mniejszosci Narodowych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer Biuletynu poświęconego sytuacji mniejszości narodowych w Polsce. Staraliśmy się, by materiał, który Państwu przedstawiamy był stosunkowo pełny. Można w nim znaleźć informacje zarówno o działalności kulturalnej i rozmieszczeniu środowisk narodowościowych w Polsce, jak również o sytuacji prawnej obywateli polskich innej narodowości. Materiały zamieszczone w Biuletynie zostały opr... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя