Говар Генадзь, Незамглёная усмешка

Незамглёная усмешка

Вершаваны пераклад баек у прозе Леанарда да Вінчы

Говар Генадзь

Miejsce wydania: Гомель

Data wydania: 2002

Kategoria: Literatura piękna

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Wciąż żywa i wyjątkowa epoka Odrodzenia. Czas, gdy malarz, poeta, inżynier i myśliciel mogli mieścić się w jednej osobie. Czas, który natchnął Europę do kulturalnej przemiany i stał się natchnieniem dla twórców na długie stulecia. Głębia i wielowymiarowość postaci tamtej epoki nie jest obca i twórcom współczesnym. Nie jest wyjątkiem w tym i Hienadź Howar, który tak jak wybitni twórcy Odrodzenia łączy w sobie malarski i poetycki talent. A przewodnikiem białoruskiego twórcy - legenda i uosobienie Renesansu - Leonardo da Vinci. Uwadze czytelnika przedstawia się wierszowany przekład bajek prozą Leonarda da Vinci. Głównym celem autora jest przybliżenie białoruskiemu czytelnikowi osoby wielkiego artysty. Mimo upływu wielu stuleci Leonardo da Vinci jest z nami i jego obecność duchowa i mistyczna jest nieodłączną cząstką naszej rzeczywistości.

Autorzy białoruscy: Говар Генадзь

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

pdf
Говар Генадзь, Мо і так...

Мо і так...

катрэны

Говар Генадзь

* * * Беларусь наша, нiбы мембрана – Рэкi-струны гудуць срэбным звонам. I ляцiць гэты плач несцiхана Праз стагоддзi чарнобыльскiм стогнам... * * * Ад адзіноты лечыць талака, Ад раздражнення гуртам – адзінота. Жыццё людское плынню, як рака, Да стромы лашчыцца і да балота... * * * Блакіт азёр і доўгіх стужак рэк, Нішто за іншае, як небасхіла вочы – У люстрах вод убачыў чалавек, Праз промні сонейка і аксаміты ночы. Więcej »


pdf
Говар Генадзь, Акунёўская бітва

Акунёўская бітва

Вянкі санетаў і балада

Говар Генадзь

W latopisach są wzmianki o tym, jak Tatarzy wyprawiali się przeciw Litwie. Przy czym wyprawy te były wspólne, rusko – tatarskie. Troicki latopis mówi, że po nieudanym rusko - tatarskim wypadzie na Litwę, rozgniewani klęską Tatarzy, spustoszyli wiele ruskich miast. To te czasy, gdy rozegrała się „mityczna” Okuniowska bitwa. Niektórzy twierdzą, że jej znaczenie jest nieporównanie większe, niż na przykład bitwy na Kulikowym Polu, w której ... Więcej »


pdf
Говар Генадзь, Ты мяне пацалавала

Ты мяне пацалавала

Усмешлівыя вершы

Говар Генадзь

Niewielki zbiorek wierszy członka Białoruskiego Związku Artystów Plastyków i Związku Pisarzy Białoruskich, jest znaczącym zjawiskiem w literaturze białoruskiej. Przy każdym trafnym i dojrzałym wierszu Hienadzia Howara jest jego autorska ilustracja. Artystycznie ilustrowany zbiorek pozwala czytelnikowi spojrzeć do lusterka i odkryć nową głębię ironicznych wierszy. Piąty z kolei zbiorek wywołuje dyskusję białoruskich twórców - Hienadź How... Więcej »


pdf
Говар Генадзь, Князь возера

Князь возера

паэма

Говар Генадзь

Poemat „Kniaź woziera” (kniaź jeziora) przenosi do głębokiej przeszłości, gdzie miłość i tragedia są obok siebie, gdzie kniaź może pokochać zwyczajną dziewczynę, gdzie mówią kamienie, fale i drzewa. Hienadź Howar opiewa Polesie – kraj bogatej historii i zdarzeń. Połączenie talentów malarza i poety porusza wyobraźnię czytelnika. Historia miłości kniazia Czowniega i pięknej Żydówki Sary ożywa pod piórem autora i dźwięczy jak dzwon z minio... Więcej »


pdf
Говар Генадзь, Мой нечаканы вершапад

Мой нечаканы вершапад

вершы

Говар Генадзь

Некалькi гадоў таму, калi выйшаў з друку першы нумар часопiса «Палессе», мяне прыемна здзiвiла мастацкае афармленне вокладкi часопiса, яе святочнасць. Тады ж я i пазнаёмiўся з аўтарам афармлення мастаком Генадзем Говарам, чые шматлiкiя карцiны i графiчныя лiсты знаходзяцца ў музеях i асабiстых калекцыях Беларусi i далёка за яе межамi. Аказалася, што ён пiша яшчэ i вершы. Дакладней, думае вершамi. Мне адразу падалiся яны цiкавымi i арыгi... Więcej »


pdf
Говар Генадзь, Мае абпаленыя крылы

Мае абпаленыя крылы

вершы і малюнкі

Говар Генадзь

У вашых руках твор, у якім сінтэз вершаў і гра-фікі ўяўляе сабой унікальную форму - накшталт павелічальнага шкла. Праз яго разглядаецца шмат-аблічны сусвет і чалавек у ім. Пры гэтым кожнае чатырохрадкоўе - як згустак думак і пачуццяў паэта - нагадвае ўсходнія рубаі. А графічныя кампазіцыі сваімі вобразамі падобны на сімвалы, пакінутыя продкамі на мураваных скрыжалях. (Алег Ананьеў) Więcej »