Беларуская кніжная графіка

Беларуская кніжная графіка

Беларуская кніжная графіка мае багатыя даўнія традыцыі. Яна бярэ пачатак ад першых рукагіісных кніг (XI ст.), якія аздабляліся мініяцюрамі, буквіцамі, застаўкамі, канцоўкамі невядомымі майстрамі, перапісчыкамі рукапісаў. Фарміравапне кніжнай графікі цесна звязана з развіццём пісьменнасці, аб чым добра сведчаць такія гістарычныя помнікі, як Тураўскае евангелле і Супрасльскі рукапіс XI ст. У якасці афарміцельскіх элементаў прымяняліся арн... Болей »


Баразна Міхаіл, Беларуская кніжная графіка 1960—1990-х гадоў

Беларуская кніжная графіка 1960—1990-х гадоў

Баразна Міхаіл

Кніга М. Р. Баразны ўяўляе сабой комплекснае даследаванне, прысвечанае школе сучаснай беларускай фафікі ў галіне мастацкай літаратуры. Аб‘ектам мастацтвазнаўчага аналізу стала кніга як мастацкі твор. На багатым ілюстрацыйным матэрыяле асвятляюцца ўмовы станаўлення і развіцця своеасаблівых тэндэнцый беларускага кніжнага мастацтва, даследуецца разнастайнасць мастацкіх дасягненняў кніжнай графікі 1960 — 1990-х гадоў. Выданне разлічана на н... Болей »


Беларуская лінгвістыка, 44

Беларуская лінгвістыка

Выпуск уключае артыкулы, прысвечаныя тэарэтычным пытанням фанетыкі, словаўтварэння, лексікалогіі, сінтаксісу, дыялекталогіі, а таксама даследаванні ў галіне беларускай этымалогіі і сацыялінгвістыкі. Актуальныя матэрыялы змешчаны ў традыцыйных раздзелах «Культура мовы», «Хроніка», «Рэцэнзіі і агляды». Разлічаны на моваведаў, выкладчыкаў, студэнтаў, навуковую грамадскасць. Болей »


Беларуская лінгвістыка, Вып. 48

Беларуская лінгвістыка

Вып. 48

Артыкулы прысвечаны актуальным тштанням гісторыі беларускай мовы, сучаснага мовазнаўства на літаратурным і дыялектным узроўнях. Практычную накіраванасць маюць матэрыялы рубрыкі «Культура мовы». Цікавую інфармацыю прапануюць рубрыкі «Хроніка» і «Рэцэнзіі». Разлічана на мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, журналістаў. Болей »


Шкраба Р. В., Беларуская літаратура, 10-е выд., дапрац.

Беларуская літаратура

Падручнік для 11-га кл. сярэд. школы

Шкраба Р. В.

Мастацкую літаратуру называюць падручнікам жыцця. Яна валодае вялікай сілай уздзеяння на свядомасць чалавека: уплывае на густы і маральныя прынцыпы, выхоўвае патрыятычныя пачуцці, падказвае, якую лепш выбраць дарогу, каб прынесці найболыную карысць свайму народу, быць вартым яго сынам. Беларуская літаратура была разам з народам у светлыя і змрочныя часы яго гісторыі. Пісьменнікі ўвасобілі ў высокамастацкія вобразы слаўнае мінулае, паказ... Болей »


Бугаёў Д. Я. і інш. - складальнікі, Беларуская літаратура

Беларуская літаратура

Проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя

Бугаёў Д. Я. і інш. - складальнікі

Хрэстаматыя падрыхтавана ў адпаведнасці з новай прагра-май курса «Гісторыя беларускай літаратуры» для студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ. Значнае месца ў ёй займаюць тэксты твораў беларускіх пісьменнікаў, якія раней не ўваходзілі ў іх Зборы твораў. Для студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў сярэдніх школ, усіх, хто цікавіцца роднай літаратурай. Болей »


Беларуская літаратура, Выд. 2-е

Беларуская літаратура

Проза 20-х гадоў: хрэстаматыя

Хрэстаматыя падрыхтавана ў адпаведнасці з новай праграмай курса „Гісторыя беларускай літаратуры" для студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ. Значнае месца ў ёй займаюць малавядомыя творы беларускіх пісьменнікаў. Дпя студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў сярэдніх школ, усіх, хто цікавіцца роднай літаратурай. Болей »


Бельскі А. І., Кароткі У. Г. і інш., Беларуская літаратура XI-XX стагоддзі

Беларуская літаратура XI-XX стагоддзі

Дапаможнік

Бельскі А. І., Кароткі У. Г. і інш.

Гэты дапаможнік — унікальнае выданне, бо тут сцісла выкладзена гісторыя беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. Даецца характарыстыка творчасці многіх таленавітых пісьменнікаў, асветлены пытанні тэорыі літаратуры. Навучальны дапаможнік стаў адным з пераможцаў на адкрытым конкурсе, які праводзіўся ў межах праграмы «Абнаўленне гуманітарнай адукацыі ў Беларусі» пры ўдзеле Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь. Ад... Болей »


Мішчанчук М. І., Шпакоўскі І. С., Беларуская літаратура ХХ ст.

Беларуская літаратура ХХ ст.

Мішчанчук М. І., Шпакоўскі І. С.

Разглядаюцца даваенны і сучасны перыяды развіцця беларускай літаратуры (тэматыка, стылявыя і жанравыя пошукі, дасягненні слоўнага мастацтва, паглыбленне псіхалагізму і г. д.); прадстаўлена творчасць малавядомых, але таленавітых паэтаў А. Вечара, А. Моркаўкі, В. Казлоўскага; аналізуюцца творы К. Чорнага, А. Мрыя, М. Гарэцкага, што раней не траплялі ў поле зроку літаратуразнаўцаў; характарызуецца сатырычная плынь у даваеннай беларускай лі... Болей »


Мішчанчук Мікола, Беларуская літаратура: 100 лепшых сачыненняў на літаратурныя і вольныя тэмы

Беларуская літаратура: 100 лепшых сачыненняў ...

Мішчанчук Мікола

У кнізе вядомага літаратуразнаўца, пісьменніка, аўтара многіх дапаможнікаў для студэнтаў і вучняў падаюцца тэксты сачыненняў і вядзецца грунтоўная размова пра тое, як пісаць самастойна творчыя працы. Літаратурныя факты і з'явы тлумачацца па-новаму, у святле раней невядомых фактаў, з улікам дасягненняў беларускага і рускага літаратуразнаўства за апошнія гады. Аўтар не адыходзіць ад школьнай праграмы, улічвае магчымую тэматыку сачынённяў ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441]   Наступная   Апошняя