en

Białostocczyzna

Białostocczyzna 3/1998


Kamienica przy ulicy Warszawskiej 50 należy do zespołu zabytkowych obiektów dziewiętnastowiecznej architektury mieszkaniowej w Białymstoku. Pałace miejskie i reprezentacyjne kamienice skupione były w obrębie śródmieścia, usytuowane zwłaszcza przy pryncypalnych wówczas ulicach: Warszawskiej (d. Aleksandrowskiej)... More »

Białostocczyzna 1 (9) 1988


Bajko Piotr, Z historii linii kolejowej Hajnówka-Białowieża BONDARYK KRZYSZTOF, Nikodem Hryckiewicz (1891-1977) CZEROPSKI JAROSŁAW, Tajne związki młodzieży gimnazjum białostockiego — ich działalność i dekonspiracja w latach 1821 -1926 Dobroński Adam, Początek prasy polskiej w Białymstoku ... More »

Białostocczyzna 2 (26) 1992


BAJKOWSKI MAREK, Melchior Ołdakowski (1767-1938) BERLIŃSKA ANNA, Nazwiska utworzone przedrostkiem "ski" wśród dawnych mieszkańców Tykocina BONDARYK KRZYSZTOF, Komitety Więzionych za Przekonania w Białymstoku CZEROPSKI JAROSŁAW, Kursy zawodowe na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym ... More »

Białostocczyzna 1 (5) 1987


ALEKSA IRENA, O gwarach litewskich w Polsce BERNATOWICZ STANISŁAW, Rozwój prac badawczych na jeziorach Suwalszczyzny i Mazur KACZYŃSKI JANUSZ WIESŁAW, Z badań nad synagogą w Orli KOSZTYŁA ZYGMUNT, Szwadron Ułanów Tatarskich w wojnie obronnej 1939 r MONKIEWICZ WALDEMAR, Terror hitlerowski... More »

Białostocczyzna 3 (19) 1990


ALEKSANDROWICZ-PĘDICH LUCYNA, Żydzi białostoccy w Ameryce BONDARYK KRZYSZTOF, Rok 1920 w Sokółce CIEĆWIERZ MIECZYSŁAW, Prasa konspiracyjna na Białostocczyźnie w okresie PKWN Dobroński Adam, Białostockie Towarzystwo Pedagogiczne FIGURA JANUSZ, GWOZDEK ZDZISŁAW, Kryptonim „Cyryl" ... More »

Białostocczyzna 3 (7) 1987


Bajko Piotr, W kręgu hipotez o rodowodzie nazw „Białowieża" „Puszcza Białowieska" BRONAKOWSKI HENRYK, Nauki społeczne w Politechnice Białostockiej JARMOLIK WŁODZIMIERZ, Gasztołdowie a Tykocin LESZCZAK MIROSŁAW, Synagoga w Siemiatyczach MONKIEWICZ WALDEMAR, Mogiły w Gibach PANEK... More »

Białostocczyzna 3 (15) 1989


BOROŃ PIOTR, AIDS BRONAKOWSKI HENRYK, O karierach społeczno-zawodowych młodych inżynierów Dobroński Adam, Wrzesień 1939 r. na Białostocczyźnie DWORAKOWSKI JAN, Z dziejów harcerstwa na Białostocczyźnie (1913—1918) OKOŁÓW CZESŁAW, Z dziejów muzeum przyrodoleśnego Białowieskiego Parku... More »

Białostocczyzna 4 (16) 1989


ANDROSIUK NINA, Nazwy świąt dorocznych cyklu zimowego i wiosennego w gwarach okolic Supraśla i Hajnówki Bajko Piotr, Białowieża podczas І wojny światowej BERNATOWICZ STANISŁAW, Rybactwo w Polsce północno-wschodniej CZAPSKA ANNA, Ozdobna ceramika piecowa północno-wschodniej części Polski ... More »

Białostocczyzna 3 (27) 1992


Alexandrowicz Stanisław, Rola Białostockiego Towarzystwa Naukowego w badaniach przeszłości ziem północno-wschodniej Polski Bieńkowska Krystyna, Zygmunt Szmit (1895-1929). Dacewicz Leonarda, Imiona żeńskie w dawnym powiecie mielnickim (XVI i XVII w.) Dobroński Adam, Białostocczanie na Uniwersytecie... More »

Białostocczyzna 4 / 1986


CZURAK MARIA, Z historii badań nad folklorem Białostocczyzny JARMOLIK WŁODZIMIERZ, O żonie i dzieciach Łukasza Górnickiego JERULANK WIESŁAW, „Wiadomości Lotnicze" KAJA JÓZEF, Stan i możliwości ochrony zdrowia ludności wiejskiej województwa białostockiego w aspekcie potrzeb zdrowotnych ... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org