en

Biuletyn Białoruski

Biuletyn Białoruski 1


Jej wsparcie stało się istotnym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie białoruskiego modelu gospodarczego, a tym samym utrzymanie stabilności sytemu politycznego. Ciągła gotowość Rosji do pomocy wynika ze znaczenia, jakie ma dla niej Białoruś. Białoruś wpisuje się w ważne bieżące cele polityki rosyjskiej... More »

Biuletyn Białoruski 2


Jej wsparcie stało się istotnym czynnikiem pozwalającym na funkcjonowanie białoruskiego modelu gospodarczego, a tym samym utrzymanie stabilności sytemu politycznego. Ciągła gotowość Rosji do pomocy wynika ze znaczenia, jakie ma dla niej Białoruś. Białoruś wpisuje się w ważne bieżące cele polityki rosyjskiej... More »

Biuletyn Białoruski 6


Wolna strefa ekonomiczna Brześć Beziuk Alżbieta, Naumczuk Anna, Białoruś po referendum konstytucyjnym Prokopiuk Jacek, Rozłam w Partii Komunistów Białorusi Riach D., Szczyt w Homlu: zwrot w polityce zagranicznej Białorusi? Wołyńczak Franciszek, Metryka dyktatury Zielińska A.... More »

Biuletyn Białoruski 8


Wolna strefa ekonomiczna Brześć Beziuk Alżbieta, Naumczuk Anna, Białoruś po referendum konstytucyjnym Prokopiuk Jacek, Rozłam w Partii Komunistów Białorusi Riach D., Szczyt w Homlu: zwrot w polityce zagranicznej Białorusi? Wołyńczak Franciszek, Metryka dyktatury Zielińska A.... More »

Biuletyn Białoruski 7


Beziuk Alżbieta, Białoruś w przededniu wyborów prezydenckich Beziuk Alżbieta, Naumczuk Anna, Przesłanki politycznej nieskuteczności Białoruskiego Frontu Narodowego Naumczuk Anna, Białoruska koncepcja strefy bezatomowej Naumczuk Anna, olityka Zagraniczna Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania... More »

Biuletyn Białoruski 4


Prezydent i jego skorumpowane otoczenie - z wystąpienia deputowanego Siarhieja Antonczyka Rosja - Bałoruś: granice integracji Sytuacja gospodarcza wciąż się pogarsza Bielicki Waleryj, Budżet państwa - odzwierciedleniem sytuacji kraju Naumczuk Anna, Wybory parlamentarne a pionowa struktura... More »

Biuletyn Białoruski 3


Partie polityczne szykują się do wyborów Wzrasta znaczenie rosyjskiego kapitału na Białorusi Zmiana układu sił w otoczeniu prezydenta Beziuk Alżbieta, Wizyta Mieczasława Hryba w Warszawie w relacjach białoruskiej prasy Drakachrust Halina, Pielipaś Ihar, Z powrotem do ZSRR i naprzód... More »

Biuletyn Białoruski 5


Białoruś przed wyborami i po ..."kwietniowym incydencie" - głosy z Mińska Badowiec Eugeniusz, Haduciszki - szczęśliwe zakończenie Beziuk Alżbieta, Głęboka integracja Białorusi z Rosją Drakachrust Jury, Priorytety polityki zagranicznej. Pułapki ideologiczne Fiaduta Alaksandr, Problemy... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org