Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy

Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy

Zamiarem pomysłodawców było przekazanie wiedzy - głównie młodzieży szkolnej - o trudnych losach Polaków zmuszonych do pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy. Nie chodziło im bynajmniej o „podsycanie” polsko-niemieckich antagonizmów, ale o właściwe naświetlenie młodym ludziom często skomplikowanych procesów historycznych. Jest to tym bardziej ważne, że publikacja ukazuje się w okresie, gdy rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec zrzekły się w ... Болей »


Polska - Polacy - mniejszości narodowe, VIII

Polska - Polacy - mniejszości narodowe

Polska myśl polityczna XIX i XX wieku

Zagadnienia narodowościowe w historii Polski należały zawsze do problemów szczególnie złożonych, o różnorakich konsekwencjach dla rozwoju spraw politycznych, kulturowych, społecznych a nawet i ekonomicznych. Dotyczyło to tak dziejów narodu polskiego, jego przeobrażeń określanych stanem świadomości narodowej, losami politycznymi i kulturowymi, jak i dziejów innych narodów przenikających skupiska polskie, mieszkających na ziemiach polskic... Болей »


Stanisławska Stefania, Polska a Monachium

Polska a Monachium

Stanisławska Stefania

Stosunki międzynarodowe Polski przedwrześniowej stały się dopiero w ostatnich latach przedmiotem poważniejszych badań naukowych. Historycy tego okresu poświęcali swoją uwagę głównie problematyce wewnętrznej. Miało to oczywiście swoje poważne uzasadnienie. Już sam fakt istnienia ogromnego zasobu dostępnych materiałów sprzyjał zainteresowaniom ogółem zagadnień wewnętrznych, stwarzał bowiem możliwość zbudowania poważnego warsztatu nauko... Болей »


Czapiuk Alina, Polska dydaktyka historii a pamięć o I wojnie światowej

Polska dydaktyka historii a pamięć o I wojnie...

Czapiuk Alina

Historia, jako przedmiot nauczania, wywoływała (wywołuje nadal i zapewne będzie wywoływała w przyszłości) wiele dyskusji prowadzonych w różnych, nie tylko nauczycielskich środowiskach. Wątpliwości dotyczą głównie programów oraz treści nauczania, celów i metod realizacji materiału, a także roli, jaką odgrywać ma edukacja historyczna w życiu społecznym, w budowaniu świadomości historycznej. Towarzyszą temu emocje związane z reformami szko... Болей »


Woliński Janusz, Polska i Kościół Prawosławny

Polska i Kościół Prawosławny

Zarys historyczny

Woliński Janusz

Dzieje kościoła prawosławnego w Polsce nie są jeszcze w należytej mienie zbadane. Zagadnieniem tym naprzód zainteresowała się nauka rosyjska, na ogół względem Polski nastawiona tendencyjnie i nieprzychylnie, mająca przecież zasługę ujawnienia licznych, choó dorywczych materiałów źródłowych. Znacznie później podjęli badania w tej dziedzinie uczeni ukraińscy, akcentując zwłaszcza momenty kulturalne (narodowościowe) i społeczne. Ostatnimi ... Болей »


Leczyk Marian, Polska i sąsiedzi

Polska i sąsiedzi

Stosunki wojskowe 1921-1939

Leczyk Marian

Książka ta została pomyślana jako uzupełnienie obrazu stosunków Polski z jej sąsiadami w latach międzywojennych o ważny aspekt spraw wojskowych. Nie należy przez to rozumieć, że był to aspekt decydujący o kierunkach i treści polskiej polityki zagranicznej, ale że wywierał na tę dziedzinę wpływ niepośledni, tego negować nie sposób. Potwierdzają to dokumenty obrazujące udział sfer wojskowych w określaniu polskich priorytetów strategic... Болей »


Polska polityka wschodnia

Polska polityka wschodnia

Materiały z konferencji zorganizowanej 22-24 listopada 2012 we Wrocławiu

Czym jest polska racja stanu? Racja stanu to określenie najwyższych i najbardziej dla każdego oczywistych interesów państwa. Racja stanu to suwerenność państwa, nienaruszalność jego granic i wolność obywateli, co zapewnia ustrój demokratyczny. Znaczenie tych wartości jest dla każdego tak oczywiste, że świadome działanie przeciwko niepodległości, nienaruszalności granic i wolności obywatelskich jest powszechnie uznawane za akt zdrady. Ró... Болей »


Polska pólnocno-wschodnia w okresie stalinizmu

Polska pólnocno-wschodnia w okresie stalinizm...

Spojrzenie z perspektywy pólwiecza

Dla ogromnej większości mieszkańców Białostocczyzny rok 1944 nie przyniósł wolności. Na zmęczone wojną społeczeństwo, w dużej części uczestniczące w różnych formach działalności konspiracyjnej, spadły nowe represje. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej rozpoczęły się działania skierowane przeciwko Polskiemu Państwu Podziemnemu. Tysiące żołnierzy podziemia zostało aresztowanych i zesłanych na Syberię. Symbolem bezprawia i brutalnej przemoc... Болей »


Polska w Europie, Zeszyt piąty

Polska w Europie

Zeszyt piąty

Temat, który stanowi przedmiot dzisiejszej debaty, zaczyna się od słowa „współpraca”. Współpraca, to znacznie więcej niż stosunki, to praca na rzecz realizacji wspólnych celów. W tym przypadku do tej pracy na rzecz wspólnych celów przystąpić mają Polska i zjednoczone Niemcy. Dzisiejszy temat zawęziliśmy do wymiarów politycznego i społecznego. Zaczynamy od wymiaru politycznego dlatego, że stanowi on fundament, a równocześnie określa to, ... Болей »


Holzer Jerzy, Molenda Jan, Polska w I wojnie światowej, II, przejrzane i uzupełnione

Polska w I wojnie światowej

Holzer Jerzy, Molenda Jan

Dziejom Polski w latach I wojny światowej poświęcono już szereg prac; ukazało się ich wiele zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy opisywane wydarzenia były jeszcze świeże w pamięci społeczeństwa. Książka, którą otrzymuje teraz Czytelnik, jest próbą przedstawienia tej problematyki w sposób w miarę możliwości całościowy, ale odmienny aniżeli w publikacjach wydanych w Polsce międzywojennej. Dziś jedynie ludzie starsi pamiętają lata 191... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя