Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej, Pro Patria

Pro Patria

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec

Karczewska Małgorzata, Karczewski Andrzej

Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu Twierdzy Osowiec" poświęcona jest historii pomników ku czci poległych oraz cmentarzy wojennych w których spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w walkach o Twierdzę Osowiec w latach 1914-1915. Болей »


pdf
Надсан Аляксандр, Pro patria aliena

Pro patria aliena

Кляштар беларускіх айцоў марыянаў у Друі (1924—1938)

Надсан Аляксандр

Праца прысьвечаная гісторыі кляштару беларускіх айцоў марыянаў у Друі ў пэрыяд між дзьвюма сусьветнымі войнамі мінулага стагодзьдзя на фоне тагачаснай палітычнай і рэлігійнай сытуацыі ў Заходняй Беларусі, а таксама ватыканскай усходняй палітыкі. Разглядаюцца прычыны, з якіх кляштар ня змог зрабіць свой унёсак у справу адраджэньня Грэка-Каталіц-кай царквы ў Беларусі і ня здолеў стаць цэнтрам беларускага духоўнага жыцьця для каталікоў рым... Болей »


Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski

Problemy rozwoju przygranicznych regionów wsc...

Pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wiele uwagi w swoich badaniach poświęcają przygranicznym regionom wschodniej Polski. Dotychczasowe efekty badań, organizowanych konferencji zostały przedstawione w kilkunastu pozyq'ach o charakterze monograficznym. Prezentowany zbiór artykułów w niniejszym tomie, zatytułowany „Problerny rozwoju przygranicznych ... Болей »


Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi

Problemy świadomości narodowej ludności polsk...

Материалы Международной научной конференции, Гродно, 16-18 ноября 2001 г.

Proponujemy Państwu wydanie materiałów Międzynarodowej Konferencji "Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi", która odbyła się w dniach 16-18 listopada 2001 roku w Grodnie. Konferencję zorganizował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi wspólnie z naukowcami z Grodna, Mińska, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Ełku, którzy od kilku lat zajmują się badaniami naukowymi problemów egzystencji Polaków na B... Болей »


Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło

Materiały z sezji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego (Poznań 7-8 X 1994 r.)

Na początku września 1984 r. w wieku 86 lat tragicznie zginął Henryk Łowmiański — profesor dwóch uniwersytetów: Stefana Batorego w Wilnie (1934-1939) i Adama Mickiewicza w Poznaniu (1945-1968), wybitny znawca dziejów Słowiańszczyzny, jeden z najznakomitszych polskich historyków. Już w okresie wileńskim międzynarodową sławę przy niosła Mu praca Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego (Wilno 1931-1932), słusznie uznawana... Болей »


Proglas, 5-6 1997

Proglas

5-6 1997

* Wspomnienie o M. Sorescu * Wywiad z prof. J. Gierowskim * Babiński G., O etniczności * Babiński G., O Ukraińcach * Bibo I., Węgierski październik '56 * Bielawski M., O teologii między Wschodem a Zachodem * Bonarek J., Postaci ucieszne * Borzyszkowski J., O nowoczesnym ruchu kaszubskim * Bruski J. J., Bibliografia Środkowoeuropejska * Chazbijewicz Selim, Poezja * Czajino Ida, Poezja ... Болей »


Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego do roku 2006

Program Rozwoju Kultury Województwa Podlaskie...

Kulturę można zdefiniować jako całość materialnego i duchowego dorobku danego społeczeństwa. Stanowi ona o tożsamości narodu. Jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego wysiłku kolejnych pokoleń. Niejednokrotnie w dziejach pozwoliła przetrwać narodom. Dzięki niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączy się w spójną całość. Kulturę tworzy człowiek i jednocześnie jest przez nią kształtowany. Kultur... Болей »


Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w RP

Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i ...

Zapis konferencji zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Unii Wolności w dniu 21 listopada 2000 r.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym[1] mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium ... Болей »


pdf
Prospects for Democracy in Belarus, 2

Prospects for Democracy in Belarus

This book is a joint project of the German Marshall Fund of the United States and the Heinrich Böll Foundation and comes in the wake of two conferences – one in Warsaw, Poland, another in Bratislava, Slovakia – which examined recent developments in Belarus. This volume brings together contributions from democracy activists, analysts, policy makers and opinion leaders from Belarus, Europe and North America who share a deep concern about ... Болей »


Abicht Rudolf, Stankewič Ianka, Prosty sposab stacca ŭ karotkim časie hramatnym

Prosty sposab stacca ŭ karotkim časie hramatn...

Abicht Rudolf, Stankewič Ianka

Peršaja stupen adukacyi, heta hramatnaść. Vialikaść belaruskaha narodu jašče ne stala na hetai stupeni, ale kožny druh hetaha narodu pawinen žadać, kab belarusy iak naihutčei nawučylisa čytać i pisać. heta nawat i na trudna (frahment) Выданне падрыхтавана пры дапамозе Уладзіміра Сакалоўскага па экземпляру з фондаў Берлінсксй Дзяржаўнай Бібліятэкі Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722]   Наступная   Апошняя