Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne

Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i...

Niezwykle ważkie i szybko zachodzące przemiany w obliczu współczesnego świata, rodzą liczne pytania dotyczące jego przyszłości, perspektyw rozwoju politycznego, gospodarczego i społecznego. Formułują je szerokie kręgi społeczeństw; dyskusje i rozważania toczą się na różnych szczeblach społecznych i na różnym poziomie wiedzy. Ważne posłannictwo przypada w tym względzie poznaniu naukowemu. Istotne jest zwłaszcza wskazanie prawidłowości or... Болей »


Dzik Michał, Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzec...

(XI - XV w.)

Dzik Michał

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się... Болей »


Dzik Michał, Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzec...

(XI - XV w.)

Dzik Michał

Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się... Болей »


Kirkor Stanisław, Przeszłość umiera dwa razy

Przeszłość umiera dwa razy

Powieść prawdziwa

Kirkor Stanisław

Adam Honory Kirkor, choć był dwukrotnie żonaty, nie pozostawił po sobie potomstwa. Był dalekim kuzynem mego dziada, dopiero w trzecim pokoleniu wstecz mieli wspólnego przodka. Bliższy był mi przez to, że mój dziad ożenił się z młodszą siostrą drugiej żony Adama Honorego. Tą drogą doszły do mnie za mych młodych lat tradycje rodzinne związane z Adamem Honorym, nie zabarwione jednak bynajmniej rodzinną dla niego sympatią. Był on w swych po... Болей »


pdf
Przewodnik archeologiczny

Przewodnik archeologiczny

Miejscowość Czyże położona jest na obszarze krainy historycznej zwanej Podlasiem. Na naszych terenach nastąpiło zetknięcie się Rusinów i Mazowszan kolonizujących ten obszar od X wieku. Obie narodowości mieszkały i mieszkają obok siebie, z tym, że obszar naszej gminy jest w ponad 90 proc. zamieszkały przez ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego Na przełomie X i XI wieku ziemie Podlasia należały do państwa polskiego... Болей »


pdf
Przewodnik archeologiczny po gminie Czyże

Przewodnik archeologiczny po gminie Czyże

Gmina Czyże ma charakter typowo rolniczy. Istniejący w oddalonej o 17 km Hajnówce przemysł nie zagraża naszemu środowisku. W gminie istnieją zatem sprzyjające warunki do rozwoju gospodarstw ekologicznych i małej bazy wypoczynkowej. Lasy gospodarskie (8% powierzchni gminy) obfitują w grzyby i owoce runa leśnego. Przez gminę nie przebiegają szosy tranzytowe. Istniejąca sieć dróg w dostatecznym stopniu zapewnia połączenie z Białymstokiem i... Болей »


Przewodnik po Instytucie Pamięci Narodowej

Przewodnik po Instytucie Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej to nie tylko największe polskie archiwum, to także duża placówka edukacyjna i naukowa zajmująca się badaniem najnowszej historii Polski i upowszechnianiem wiedzy na ten temat. Instytut wspiera również środowiska kombatanckie, pod jego patronatem działa Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota". W 2002 r. ustanowiona została nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej", która jest przyznawana za szczególnie aktywn... Болей »


Rouba Napoleon, Przewodnik po Litwie i Białejrusi

Przewodnik po Litwie i Białejrusi

Rouba Napoleon

Nasz „Przewodnik" ma służyć źródłem podręcznem dla skromnych wiadomości, dotyczących Litwy i Białejrusi – wiadomości historyczno-geograficznych. I nawet nie dla Litwy i Białejrusi, jeno dla sześciu gubernji, wchodzących w skład Państwa Rosyjskiego, które są przecież, lubo nie w całości, i powyżej wymienionemi dzielnicami, etnograficznie odrębnemi. Boć chyba nie potrzeba dowodzić, że nie może tu być mowy o całości Litwy, gdyż do tego nal... Болей »


Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa w województwie białostockim

Przewodnik po miejscach walk i męczeństwa w w...

lata wojny 1939 - 1945

Okupacja hitlerowska ziem polskich w latach wojny 1939—1945 przyniosła Białostocczyźnie, podobnie jak innym regionom kraju, ogromne straty ludzkie i materialne. Od pierwszego dnia, w którym hitlerowski żołdak postawił nogę na tej ziemi, do dnia, w którym musiał ją na zawsze opuścić, ginęły męczeńską śmiercią tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci; grabione, palone, równane z ziemią były osiedla ludzkie. Temu bezprzykładnemu w dziejach cywili... Болей »


Lacko Michael S.J., Przymusowa likwidacja unii użhorodzkiej

Przymusowa likwidacja unii użhorodzkiej

Lacko Michael S.J.

Unia w Użhorodzie (1646 r.) to jedna z najważniejszych prób zjednoczenia Chrześcijaństwa Wschodniego z Kościołem Katolickim. Po 300 latach istnienia katolików wschodnich, wywodzących się od tej Unii było 1.350.000. Poza diecezją-matką w Mukaczewie istniały eparchie w Preszowie, Hajdudorog, Maramures i egzarchaty apostolskie w Miskolcu i Pittsburgu (Pensylwania, USA). Ostatni z wymienionych pozostał niezniszczony, wręcz przeciwnie - cora... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727]   Наступная   Апошняя