Śladami opowieści z przeszłości pogranicza

Śladami opowieści z przeszłości pogranicza

Relacje międzyetniczne i kształtowanie się społeczności wsi w pamięci mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego na przykładzie miejscowości Krynki

Oddając do rąk czytelnika niniejszą publikację, zapraszamy go w podróż śladami opowieści z przeszłości pewnego wycinka pogranicza kulturowego. Prezentowane tutaj teksty są rezultatem dwóch lat pracy Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA w miejscowości Krynki (położonej na Podlasiu, 2 km od granicy z Republiką Białoruś). Działalność ta była ujęta w ramy dwóch projektów. W 2008 roku zrealizowaliśmy inicjatywę o nazwie „Siadami o... Болей »


Śladami unii brzeskiej

Śladami unii brzeskiej

Akt dokonany w Brześciu w 1596 r. sam w sobie ma charakter eklezjalny. To wydawałoby się oczywiste spostrzeżenie zazwyczaj bywa pomijane, a unia traktowana jest jako wydarzenie o charakterze świeckim. Takie traktowanie przez historyków, a nawet kaznodziejów, prowadziło do wypaczenia jej obrazu i całkowitego niezrozumienia. Obdarcie tego aktu z duchowości i treści teologicznej, a także uparte trwanie w eklezjologii jednego „prawdziwego" ... Болей »


Kułak Aneta, Śladami unitów

Śladami unitów

Wystawa fotograficzna

Kułak Aneta

Сhrześcijańska wspólnota wyznaniowa, która przyłączyła się do Kościoła katolickiego na podstawie wzajemnej umowy wyznań i zachowując własny ryt liturgiczny, przyjmuje jednocześnie prymat papieża. Obok uznania prymatu papieża warunkiem koniecznym zawarcia unii jest istnienie sukcesji apostolskiej we wspólnocie aspirującej do katolicyzmu oraz apostolskiego symbolu wiary. Kościoły unickie zachowują częściową lub pełną (sui iuris) autonomię... Болей »


Słowa jak mosty nad wiekami

Słowa jak mosty nad wiekami

Profesor Barbarze Falińskiej z okazji pięćdziesiątej rocznicy pracy naukowej ten tom prac dedykują: przyjaciele, koleżanki, koledzy, uczniowie

Barbara Falińska już w czasie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim wykazywała zainteresowania naukowe. Zafascynowana osobowością profesora Witolda Doroszewskiego i organizowaną przez niego szeroko zakrojoną akcją badań dialektologicznych na Warmii i Mazurach, brała udział w wędrówkach od wsi do wsi i pilnie zapisywała gwarę mieszkańców tych ziem. Profesorowi Doroszewskiemu chodziło wówczas o to, by jak najszybciej utrwal... Болей »


Słownik biograficzny białostocko-łomżyński, Zeszyt 1

Słownik biograficzny białostocko-łomżyński

Dlaczego słownik? Z kilku powodów słownik biograficzny Podlasia i Łomżyńskiego stał się koniecznością. Przede wszystkim odczuwamy silną presję miłośników dziejów, by taka publikacja się ukazała. Bez wątpienia może być ona wielce przydatna w nauczaniu i popularyzowaniu historii, w tworzeniu kalendarza obchodów rocznic, wyborze patronów ulic, szkół, instytucji, w kształtowaniu świadomości regionalnej i budzeniu dumy z postawy przodków. Mo... Болей »


Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, Zeszyt 2

Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-su...

Kolejny, drugi zeszyt słownika biograficznego rozszerzyliśmy o biogramy osób związanych z Suwalszczyzną, stąd też nosi on nazwę „Słownika biograficznego białostocko-łomżyńsko-suwalskiego". Cieszy nas, iż inicjatywa PTH Oddział w Białymstoku spotkała się z szerokim odzewem w środowisku regionalnym. Dzięki zainteresowaniu badaczy, miłośników historii, a także historyków udało się Redakcji kolejnych 75 życiorysów, które drukujemy w mniejsz... Болей »


Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, Zeszyt 3

Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-su...

Kolejny, trzeci zeszyt słownika biograficznego rozszerzyliśmy o biogramy osób związanych z Suwalszczyzną, stąd też nosi on nazwę „Słownika biograficznego białostocko-łomżyńsko-suwalskiego". Cieszy nas, iż inicjatywa PTH Oddział w Białymstoku spotkała się z szerokim odzewem w środowisku regionalnym. Dzięki zainteresowaniu badaczy, miłośników historii, a także historyków udało się Redakcji kolejnych 75 życiorysów, które drukujemy w mniejs... Болей »


Znosko Aleksy ks. rd, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski

Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski

Znosko Aleksy ks. rd

Znając aktualną potrzebę korzystania ze słownika cerkiewnosłowiańskiego przez wiernych naszego Kościoła, a szczególnie przez dzieci i młodzież, diecezja białostocko -gdańska podjęła się wydania słownika w opracowaniu ks. dr. Aleksego Znoski. Wydawany słownik jest poszerzonym i uzupełnionym słownikiem wydania pierwszego, tzw. "Małego Słownika". Jest to duże i cenne osiągnięcie w naszych czasach. Cieszymy się, że nadzieja Wydawcy "Małego ... Болей »


Abramowicz Zofia, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich

Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostoc...

Abramowicz Zofia

„Tradycja żydowska nakazuje z okazji Nowego Roku spożywać jabłka maczane w miodzie. Chasydzki mistrz Izrael z Kozienic w sposób następujący tłumaczy ten piękny zwyczaj. Po hebrajsku ‘miód’ to ‘debasz’. Trzy spółgłoski: d-b-sz to pierwsze litery noworocznego życzenia: „Daj Boże szczęście”. Taka interpretacja mogła zrodzić się tylko w domu, gdzie myślało się po żydowsku, a mówiło po polsku. Chodzi przy tym o szczęście trwałe, zakorzenione... Болей »


Słownik nazw geograficznych gminy Czeremcha

Słownik nazw geograficznych gminy Czeremcha

Celem niniejszej publikacji było opracowanie słownika geograficznego - zebranie nazw miejscowych Gminy Czeremcha i wyjaśnienie ich pochodzenia. Do realizacji zadania przystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Czeremsze i pracujący z nią dorośli. Tym samym podjęto próbę ocalenia wielu nazw od całkowitego ich zniknięcia. Uważamy, że dla naszej gminy i jej mieszkańców niniejsze opracowanie będzie szczególnie cenne. Szybka urbanizacja ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709]   Наступная   Апошняя