Кантакты і дыялогі, 11-12-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

11-12-1997

Мэтай дадзенага даследавання з'яўляецца высвятленне стану міжнацыянальных адносін у Беларусі ў XIX - пачатку XX ст. на аснове аналізу зместу этнічных стэрэатыпаў розных нацыянальных супольнасцей. Пастаўленая мэта прадвызначыла аб'ект і прадмет даследавання. Таму можна лічыць, што аб'ектам з'яўляюцца прадстаўнікі розных нацыянальных супольнасцей (пераважна беларусы), а прадметам — асаблівасці ўспрымання жыхарамі Беларусі прадстаўнікоў "н... Болей »


Кантакты і дыялогі, 9-10-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

9-10-1997

Складаная эканамічная, сацыяльна-палітычная і нацыянальная сітуацыя ў нашай дзяржаве адмоўна адбілася і на становішчы беларусаў, якія жывуць за межамі Айчыны. Эміграцыя, як сведчыць сусветны вопыт, з'яўлецца дзейсным фактарам у гісторыі Бацькаўшчыны, а яе палітыка ў дачыненні да замежных суайчыннікаў істотна ўплывае на лёс дыяспары, нацыянальнай супольнасці ў замежжы. Важнасць асэнсавання гэтага для нашага грамадства становіцца асабліва... Болей »


Кантакты і дыялогі, 6-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

6-1997

Шаноўныя калегі! З шостага нумара за 1997 г. "Кантакты і дыялогі" пачынаюць, улічваючы прапановы чытачоў, выходзіць у электронным варыянце. Адначасова праводзіцца работа, каб перавесці ў гэты варыянт ранейшыя нумары — найперш асноўныя артыкулы, біяграфічныя і бібліяграфічныя матэрыялы. Біяграфічныя артыкулы стануць ановайй энцыклапедычнага даведніка "Беларускае замежжа". Болей »


Кантакты і дыялогі, 5-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

5-1997

У канцы 70-х гадоў пачалі праводзіцца сістэматычныя даследаванні адносін паміж палякамі і іх усходнімі суседзямі. З 1988 года Цэнтр даследаванняў публічнай думкі ўключыў у спіс нацыянальнасцей, побач з украінцамі і літоўцамі, беларусаў. "Такім чынам, сімпатыя да беларусаў — паведамляе вынікі даследаванняў Іда Курч, — фармавалася на працягу чатырох гадоў (1988-1991) на ўзроўні 16-21%, а адмоўныя адносіны — на ўзроўні 10-17%. Аналагічныя ... Болей »


Кантакты і дыялогі, 4-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

4-1997

Паняцце культурнага кантэкста ў развіцці любой нацыянальнай культуры, таксама як і асобна ўзятага рэгіёна, етварае тое своеасаблівае абрамленне. якое дазваляе дакладней вызначыць месца канкрэтных з'яў у шырокіх межах сярэдневяковай еўрапейсжай цывіпізацыі. Пабудова агульнай канцэпцыі немагчыма без уліку гістарычных фактаў, "овеществленных" ях у пісьмовых крыніцах, так і ў архітэктурных будынках, у творах выяўленчага і пластычнага мастац... Болей »


Кантакты і дыялогі, 3-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

3-1997

Праблема суадносін і ўзаемадзеяння культуры Беларусі з агульнаеўрапейскай уяўляецца адной з прынцыповых для айчыннай навукі. Складаная і шматаспектная, яна патрабуе для свайго комплекснага даследавання намаганняў прадстаўнікоў розных навуковых спецыялізацый: гісторыкаў, культуролагаў, мастацтвазнаўцаў. Калі ў галіне гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва, літаратуры і тэатра ўжо назапашаны дастаткова багаты матэрыял, дык у сферы гіс... Болей »


Кантакты і дыялогі, 2-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

2-1997

Юбілей Інбклкульта. 30 студзеня адбылося сумеснае пасяджэнне Аддзялення культуралогіі і духоўных сувязей суседніх народаў Міжнароднай Акадэміі навук Еўразіі, Беларускага інстытута Цэнтральнай і Усходняй Еўропы і Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф.Скарыны (у яго памяшканні), прысвечанае 75-годдзю Інстытута беларускай кулыпуры. Са "Словам пра Інбелкульт " выступіў на пасяджэнні Захар Шыбека, намеснік дырэктара Скарынаўскага цэн... Болей »


Кантакты і дыялогі, 1-1997

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

1-1997

Шаноўныя Чытачы! З першага нумара за 1997 год адным з заснавальнікаў бюлетэня "Кантакты і дыялогі" становіцца Беларускае таварыства дружвы і культурнай сувязі з зарувежнымі краінамі, чые мэты блізкія да мэтаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Прыгадаем, што ў 1997 годзе Міжнароная асацыяцыя беларусістаў і Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны пры Міністэрстве адукацыі і навукі плануе правесці: Міжнаромую навуковую канферэн... Болей »


Кантакты і дыялогі, 11-12

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

11-12

Менавіта за такога тыпу дзяржаву — Вялікае Княства Лі-тоўскае — выступалі пасля распаду Расійскай імперыі беларускія адраджэнцы, польскія краёўцы і некаторыя літоўскія прагматыкі. Калі не спыніцца рост рускага і польскага сепаратызму, то і Рэспубліка Беларусь можа ператварыцца з беларускай у беларуска-рускую або беларуска-руска-польскую дзяржаву. Пры наяўнасці знешняй пагрозы жыццядзейнасці этнанацыянальнай супольнасці і яе тэрыторыі на... Болей »


Кантакты і дыялогі, 10

Кантакты і дыялогі

інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь

10

Праблемы нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Гэты матэрыял рэдкалегія падрыхтавала на аснове справаздачы часовага творчага калектыву ў складзе А. Анціпенкі, I. Бабкова, Ю. Вашкевіча, С. Дубянецкага, Э. Дубянецкага, А. Жлуткі, У. Конана, М. Крукоўскага, Л. Кулажанка, Л. Навуменка, I. Хахлова, I. Чаквіна, П. Церашковіча, 3. Шыбекі аб працы над вышэйзгаданай тэмай у Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф. Скарыны на працягу 1993-19... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708]   Наступная   Апошняя