Юрэвіч Уладзімір, Слова жывое, роднае, гаваркое...

Слова жывое, роднае, гаваркое...

навукова-папулярная кніга

Юрэвіч Уладзімір

Роднае слова. Гэта тое слова, якое прыйшло ад маці, якое мы пачулі з матчыных вуснаў са з’яўленнем на гэты свет. Нават пакуль не разумеючы яго сэнсу. Роднае слова – гэта матчына мова. “Родная мова – гэта самае вялікае багацце, якім валодае кожны народ”, - зазначае паэт С.Законнікаў. Гэта багацце, якое перададзена нам у спадчыну ад нашых продкаў, каб мы карысталіся ім, зберагалі і памнажалі. Родная мова – гэта наша шчасце і боль. Шчасце,... Болей »


Слова класічная вышыня

Слова класічная вышыня

(да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа)

Зборнік склалі матэрыялы артыкулаў гіавукоўцаў філалагічнага факультэта УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы і народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. У зборніку асвятляюцца актуальныя праблемы куналазнаўства і коласазнаўсгва. Адрасуецца выкладчыкам ВНУ, настаўнікам гімназій, ліцэяў, школ, аспірантам і студэнтам. Болей »


Словарь античности

Словарь античности

Словарь античности, впервые переведенный на русский язык, вызовет несомненный интерес историков, этнографов, широкого круга читателей. Словарь включает свыше 4 тыс. статей, ч которых освещаются культура, религия и социально-экономические отношения античного общества, начиная с рождения античной цивилизации (рубеж 3—2 вв. до н. э. ) и заканчивая событиями и реалиями 5—6 вв. н. э. (иногда до 7—10 вв. ). Болей »


Сериков Григорий, Чечет Павел, Словарь базовой лексики польских СМИ

Словарь базовой лексики польских СМИ

Сериков Григорий, Чечет Павел

Данный словарь предназначен для начинающих изучение польского языка и преследуег цель познакомить учащихся с наиболее часто употребляемой лексикой в самых популярных периодических изданиях (газегах) Польши. Методом сплошной выборки из лексического корпуса в 170878 единиц авторами было выделено лексическое ядро, состоящее из 4179 самостоятельных и служебных слов с частотой употребления от 5513 до 5 раз. Словарь состоит из двух частей и к... Болей »


Бабичев Н. Т., Боровский Я. М., Словарь латинских крылатых слов, 6-е

Словарь латинских крылатых слов

2500 единиц

Бабичев Н. Т., Боровский Я. М.

Словарь включает латинские крылатые слова и цитаты, некоторые терминологические сочетания из области философии, логики, права и отдельные латинские слова, употребляющиеся в русском тексте без перевода. К словарю приложены краткий очерк «Латинское письмо и важнейшие элементы фонетики», краткие сведения об авторах крылатых слов и индекс русских переводов. Рассчитан на литераторов, историков, юристов, преподавателей и студентов гуманитарны... Болей »


Шакун Л.М., Словаўтварэнне

Словаўтварэнне

Шакун Л.М.

Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова. Вытворныя і невытворныя асновы. Корань. Аднакаранёвыя (роднасныя) словы і формы аднаго і таго ж слова. Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова. Прыстаўка, суфікс, постфікс, інтэрфікс (злучальная галосная). ГІравапіс прыставак. Правапіс ы, і, й пасля прыставак. Канчатак, нулявы канчатак. Мнагазначнасць, сінанімічнасць і аманімічнасць марфем. Прызначэнне марфем (... Болей »


Слово о полку Игореве

Слово о полку Игореве

Около восьми веков назад, в 1187 году, было создано «Слово о полку Игореве» — гениальное произведение древней русской литературы. Протекшие столетия не приглушили его поэтического звучания и не стерли красок. Интерес к «Слову о полку Игореве» не только не уменьшился, но становится все более и более широким, все более и более глубоким. Почему же так долговечно это произведение, столь небольшое по своим размерам? Почему идеи «Слова» продо... Болей »


Словы ў лабірынтах

Словы ў лабірынтах

Плён І Агульнапольскага конкурсу беларускай паэзіі і прозы (выбраныя творы)

Вечар, як ціхі лебедзь, узняў крылы над белай зямлёй. Пах узбуджанай вясны, быццам чара дзіўнага напітку, зачараваў думкі і авалодаў сэрцам. Цішыня. Дарогай мілагучна прабег чорны сон. Аддаліўся. А ў пакоі, як заўсёды, промні чорных літар свяцілі быццам лампада на раз'юшаным моры. Пышны цень кветак парушыў спакой белых сцен, а памяркоўны ход гадзінніка абвяшчаў набалелае. Час... Лятучае гора... Імчыць хутчэй за ўсіх... (Капій Б. Нечак... Болей »


Слонім на старых паштоўках

Слонім на старых паштоўках = Слоним на старых...

1252 - 2002. 750 лет

Слонім — адзін са стараЖытнейшых гарадоў Беларусі. У 2002 годзе спаўняецца 750 год з часу перш а га ўспаміну аб горадзе пад назвай Услонім у Іпацеўскім летапісе. У буклеце змешчаны паштоўкі з відамі Слоніма, выкананыя ў канцы XIX — пачатку XX стагоддзяў мясцовымі фатографамі Б. Вайнштэйнам / Г. Браунам. Болей »


Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў 1252-2002

Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў 1...

Матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годдзю горада Слоніма і 70-годдзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея ім. І.І. Стаброўскага

У дакладах і паведамленнях, якія змешчаныя ў зборніку, раскрываюцца старонкі багатай і непаўторнай гісторыі горада Слоніма і раёна, прысвечаныя гістарычным падзеям, знакамітым людзям, помнікам гісторыі і культуры і вядучым культурным установам. Зборнік прадстаўляе цікавасць для выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў гісторыі і вучняў, краязнаўцаў, аматараў айчыннай гісторыі і ўсіх жыхароў горада і раёна. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692]   Наступная   Апошняя