pdf
epub
Sosna Grzegorz, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Гісторыя Царквы ў Бельску Падляшскім

Sosna Grzegorz

Bielsk — dzisiejszy Bielsk Podlaski — gród ruski założony nad rzeką Lubką, odgrywał i odgrywa ważną rolę w życiu Cerkwi prawosławnej i ludności białoruskiej. Już w średniowieczu, jako główne centrum gospodarcze i kulturalne Podlasia, był siedzibą protopopii (dekanatu). Wtedy należał do diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Cerkwie były pierwszymi obiektami sakralnymi w Bielsku. Wydarzenia, które miały miejsce w tym mieście, szerokim echem o... Болей »


Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego

Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Bry...

Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego, różne duchowne w sprawach, obyczajach zachodzące przygód - lub postanowienia z jak najpewniejszymi być może dowodami zawierające, dla informacyi potomnym tego konwentu siostrom, dekretem generalnej wizyty w roku 1760 odprawionej nakazane Болей »


Kaszlej Andrzej, Dzieje Kodeksu Supraskiego

Dzieje Kodeksu Supraskiego

Kaszlej Andrzej

Jednym z najstarszych i najcenniejszych na świecie zabytków piśmiennictwa cyrylickiego oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego jest Kodeks supraski. Jest to rękopis bardzo skromnie zdobiony, nie imponuje pięknymi i bogatymi miniaturami czy zastawkami (ornamentami), tak często występującymi w innych rękopisach średniowiecznych. Jego wartość pod względem literackim też jest niewielka gdyż zamieszczone w nim teksty są tłumaczeniami zn... Болей »


pdf
Dzieje Lipska nad Biebrzą

Dzieje Lipska nad Biebrzą

Materiały z sesji historycznej 27 września 1980

Sesja historyczna została zorganizowana w ramach obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Lipskowi nad Biebrzą. Nie miała ona jednakże wyłącznie okolicznościowego charakteru, jak to się często zdarza przy okazji rozmaitych imprez jubileuszowych. Jubileusz stał się jedynie dogodną okazją do przedstawienia rezultatów długoletnich prac badawczych prowadzonych nad przeszłością Lipska przez pracowników naukowych z Instytutu Historycznego Un... Болей »


Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włości Orlańskiej

Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włośc...

Rodowody autorów

Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina

Publikacja niniejsza składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiliśmy dzieje włości orlańskiej oraz wsi Reduty i Szernie, z których pochodzą autorzy. Wprawdzie od kilkudziesięciu lat już tam nie mieszkają, ale sentyment do lat młodzieńczych sprawił, iż zapragnęli przybliżyć dzieje wsi, wzbogacając swą pracę o liczne fotografie. W 2007 roku mija 430 lat od pierwszej pisanej wzmianki o wsiach Reduty i Szernie. Druga część poświę... Болей »


Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar, Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Dzieje obszaru gminy Turośń Kościelna

Maroszek Józef, Wilczewski Waldemar

Teren gminy był zasiedlany w początkach XVI w. wzdłuż osi przepływających rzek: Turośni i Niewodnicy. W wyniku nadań królewskich powstał, połączony rzekami, ciąg majątków ziemskich i dworów, należących do różnych właścicieli. Najstarszą siedzibę dworską założono w 1515 r. w Turośni Kościelnej. Obecnie na terenie gminy są liczne wsie, których mieszkańcy zajmują się rolnictwem, prowadząc indywidualne gospodarstwa rolne. Lasy zasobne w grz... Болей »


pdf
Racis Julianna, Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk

Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk

od r. 1597 do końca XVIII w.

Racis Julianna

Tematem niniejszej pracy są dzieje osadnictwa w parafii Puńsk od roku 1597 do korica XVIII wieku. Historia ziemi puńskiej nie była dotąd przedmiotem odrębnych badań. Badania prof. Jerzego Wiśniewskiego obejmują okolice Puńska, lecz tylko wycinkowo i to w ramach monografii byłego dużego powiatu sejneńskiego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, jak przebiegało osadnictwo na tej części byłej ziemi Jaćwingów, potocznie zwanej ziemią... Болей »


Beszta-Borowski Eugeniusz, ks., Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświę...

Beszta-Borowski Eugeniusz, ks.

Otrzymujemy nową pozycję o historii parai rzymskokatolickiej w Bielsku Podlaskim w Diecezji Drohiczyńskiej. Ale ciekawa rzecz, choć została ona napisana wyjątkowo starannie, to jakby w światłocieniu miasta. Była ona przez parę lat jedyną parafią, jest więc rzeczą zrozumiałą ta swoista identyfikacja. Jest to także jej atut, gdyż osadzona w rzeczywistości miasta i Podlasia, to także należy dodać, pozwala nam poznawać ją, przypatrywać się... Болей »


Bazylow Ludwik, Dzieje Rosji, Wydanie II uzupełnione i poprawione

Dzieje Rosji

1801 - 1917

Bazylow Ludwik

Konieczność naukowego opracowania i włączenia dziejów nowożytnych Rosji w możliwie wyczerpującym ujęciu do rezultatów badawczych historiografii polskiej — nie wymaga już obecnie żadnych wyjaśnień, przynajmniej w sensie zasadniczym. Wielowiekowe sąsiedztwo, sto lat trwająca wspólna walka przeciw caratowi, sto lat żywotna idea rewolucyjnych sojuszów polskich i rosyjskich oraz wiele innych aspektów — w dawniejszych okresach nie zawsze zres... Болей »


Szot Adam, Dzieje rzymskokatolickiej parafii p.w.św. Apostołó Piotra b Pawła w Zabłudowie

Dzieje rzymskokatolickiej parafii p.w.św. Apo...

Szot Adam

Zabłudów - małe miasteczko leżące niedaleko od Białegostoku. Ktoś kto pierwszy raz by je odwiedził stwierdziłby, że jest ciche, spokojne, może nawet nudne. Ma jednak swoją historię. A rocznica 450-lecia nadania praw miejskich świadczy jednoznacznie o tym, że swymi dziejami wyprzedza wiele okolicznych miejscowości. I chociaż nie posiada walorów ośrodka turystycznego, pełnego zabytków, to jednak każdy zauważy, iż największymi skarbam... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708]   Наступная   Апошняя