en

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Аб'яднаньне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Прыватны музей-скансэн этнаграфічна-гістарычнага характару быў заснаваны ў 1993 годзе Дарафеем Фёнікам у Студзіводах – прадмесці Бельска Падляшскага. Аб’яднанне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах ладзіць выставы, майстар-класы народных рамёстваў, фестывалі, праводзіць этнаграфічныя экспедыцыі, а таксама займаецца выдавецкай дзейнасцю. Перыядычным выданнем Музея з’яўляецца штомесячнік “Бельскі Гостынэць”. Па выніках экспедыцый з’яўляюцца кружэлкі з запісамі аўтэнтычнага фальклора, а таксама кніжныя публікацыі на гістарычную і этнаграфічную тэмы.

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Аб'яднаньне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах

Прыватны музей-скансэн этнаграфічна-гістарычнага характару быў заснаваны ў 1993 годзе Дарафеем Фёнікам у Студзіводах – прадмесці Бельска Падляшскага. Аб’яднанне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах ладзіць выставы, майстар-класы народных рамёстваў, фестывалі, праводзіць этнаграфічныя экспедыцыі, а таксама займаецца выдавецкай дзейнасцю. Перыядычным выданнем Музея з’яўляецца штомесячнік “Бельскі Гостынэць”. Па выніках экспедыцый з’яўляюцца кружэлкі з запісамі аўтэнтычнага фальклора, а таксама кніжныя публікацыі на гістарычную і этнаграфічную тэмы.

Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах. Publications

Parafia Malesze. Historia i kultura


Fionik Doroteusz

„Parafia Malesze. Historia i kultura” to ważna publikacja, dotycząca dużego obszaru ziemi bielskiej, opowiadająca o historii dawnej i nowożytnej, ciekawych i nierzadko skomplikowanych losach jej mieszkańców. Centralna wieś parafii – Malesze, wydała na świat wiele ciekawych osobowości, wśród których najbardziej... More »

Подых тэмры


Стахвюк Віктор

Wiktor Stachwiuk rodził się 1 czerwca 1948 roku w Trystiance (Trześciance) na Podlasiu w rodzinie Władimira i Anny, znanej śpiewaczki ludowej. Ukończył liceum białoruskie w Bielsku Podlaskim, teleautomatykę w Białymstoku oraz Wydział Filologii Białoruskiej UW. W latach 1973-1988 wykładał w LO im. Sienkiewicza... More »

A koliś jak było?

Rozkażu Tobie, Zosia, rozkażu Tobie, Tamusia
Saczko Zoja

Książka z tradycyjnymi kolędami podlaskich Białorusinów i tekstem Zoi Saczko jest wydawnictwem niezwykłym. Znana autorka, pochodząca z Wólki koło Orli, po-swojomu przybliża dzieciom tradycje i obyczaje, przekazując przy tym wiele życiowej mądrości.... More »

Widowo

Wieś mieszczańska
Białokozowicz Piotr

Każdy z nas ma własną biografię i przechowuje w pamięci mnóstwo ważnych ii; mniej ważnych faktów swego życia. Pamięć niezapisana może jednak odejść m zapomnienie już w następnym pokoleniu. Dlatego dziś, posiadając dar pisania, powinniśmy tę pamięć w taki sposób zachowywać. Dawniej pamięć rodowa była... More »

Wieś Gregorowce i... ludzie


Siemieniuk Eugeniusz

Czym są dla mnie Gregorowce? Przez wiele lat, prawie pięćdziesiąt, były jedynie punktem na mapie i zapisem w metryce urodzenia. Okoliczności sprawiły, że w wieku młodzieńczym, jako szesnastolatek, wyfrunąłem stąd do „wielkiego świata". A te poprzedzające 16 lat były na tyle trudne, że właściwie najzasadniej... More »

Hodi

Rzecz o Józefie Tokarzewiczu
Fionik Doroteusz

Oddajemy do rąk czytelników czwartą książkę z serii „Literatura podlaskich Białorusinów”. Po poetyckich publikacjach Zoi Majstrowicz, Włodzimierza Sosny i Zoi Saczko, tym razem książka o wybitnym literacie. Rzecz o Józefie Tokarzewiczu, znanym najczęściej pod pseudonimem Hodi, co w języku ruskim znaczy... More »

Poká


Saczko Zoja

Zoja Saczko pozostaje wierna rodzinnej, podorlańskiej Wólce, przede wszystkim poprzez swój język, przekazany wraz z łaską matczyną. Już na początku swej drogi literackiej uświadomiła, że można w nim wyrazić całego siebie i opisywać świat. A jest to język na ziemi bielskiej szczególnie bogaty, czego już... More »

Ja lubju tebe zemla


Sosna Władimir

Włodzimierz Sosna - podlaski, białoruski poeta, myśliciel, człowiek serdeczny, współczujący i pobożny. Humorysta, nie stroniący od samokrytycyzmu. Kocha swoją małą ojczyznę - wieś Paszkowszczyznę, parafialną Orlę i wszystkie okoliczne miejscowości. Opisuje ich mieszkańców, historie, niezwykłość i codzienność.... More »

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego


Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z ważniejszych publikacji, jakie mówią o historii tego miasta. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców, którzy po wojnie spisali wspomnienia o swoim rodzinnym mieście, nie istniejącym już w tym kształcie, w jakim je znali.... More »

Życie wypełnione śpiewaną modlitwą


Oto trafia do rąk Czytelnika album niezwykły, gdyż niezwykłym jest człowiek, jakiego przedstawia i o którym opowiada. Niepokorny wobec życia, trudności i przeciwności losu, pełen pokory w obliczu Boga i wobec sztuki. Człowiek pogranicza, subtelny i wrażliwy, o bogatej wyobraźni, skłonny do myślenia mistycznego... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org