en

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich

Interim Project Report. NATO and its partners in Eastern Europe and Sothern Caucasus

“One of the most striking consequences of the Bush administration’s foreign policy tenure has been the collapse of the Atlantic alliance”. These are the initial words of an essay published by a well-known American security analyst Ronald Asmus who was also directly involved in the NATO enlargement process... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich część I

Nowi członkowie nowego NATO

Rozszerzenie Unii Europejskiej o dawne państwa socjalistyczne i drugi etap rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przekroczy granice b.ZSRR, to dwa najważniejsze z perspektywy Warszawy i innych stolic środkowoeuropejskich procesy, kształtujące sytuację w Europie. Dlatego też Ośrodek Studiów... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 2

Rok Putina. Obwód Kaliningradzki w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej
Cichocki Bartosz, Wilk Andrzej, Pełczyńska-Nałęcz Katarzyna

W ostatnim roku Kaliningrad stał się przedmiotem międzynarodowej debaty, w którą zaangażowały się przede wszystkim Unia Europejska, Rosja, USA oraz kraje graniczące z enklawą: Polska i Litwa. Tak znaczące zainteresowanie niewielkim, zamieszkanym przez niespełna milion mieszkańców regionem wynikało głównie... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 16

Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski
Falkowski Maciej

Kaukaz Północny jest najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyjskiej: od początku lat 90. trwa konflikt zbrojny w Czeczenii, który stopniowo obejmuje inne republiki regionu, terroryzm na stałe wszedł do politycznego życia Kaukazu, kwitnie przestępczość zorganizowana, utrzymuje się napięcie, wciąż... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 7

Islam na obszarze postradzieckim
Strachota Krzysztof

Rozpad ZSRR 1991 r. zapoczątkował na obszarze byłego Imperium procesy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Procesy te są również udziałem około 70 milionów muzułmanów zamieszkujących ten obszar. Znaczna część z nich żyje na pograniczu geograficznym i kulturowym wielkiej światowej cywilizacji... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 17

Turcja - korytarz tranzytowy dla surowców energetycznych do UE?
Łoskot-Strachota Agata

Priorytetem polityki energetycznej Ankary jest uczynienie z terytorium Turcji ważnego korytarza tranzytu surowców energetycznych do UE. Turcja chce pełnić aktywna rolę w rozdzielaniu i sprzedawaniu transportowanych przez jej terytorium surowców. Tranzyt i sprzedaż surowców przede wszystkim gazu ziemnego... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 24

Sytuacja demograficzna w Rosji
Szerepka Leszek

W dziejach Rosji okresom głębokiego chaosu towarzyszyły zwykle kryzysy demograficzne. Tak było podczas XVII-wiecznej „smuty” oraz w okresie wojen i rewolucji początku XX wieku, zakończonych przejęciem władzy przez bolszewików. Rozpad ZSRR także zbiegł się w czasie z kryzysem demograficznym. O ile jednak... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 33

Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu
Kaczmarski Marcin

Tezy: 1. Rosyjska polityka zagraniczna na przełomie lat 2006-2007 weszła w fazę rewizjonizmu. Cechą wyróżniającą tego etapu jest przede wszystkim dążenie Moskwy do radykalnej przebudowy dotychczasowego modelu relacji z Zachodem, ukształtowanego po zakończeniu zimnej wojny (wcześniej Rosja chciała reformy... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 32

Od demokracji „wirtualnej” ku europejskiej: Geneza i konsekwencje przełomu politycznego w Mołdawii
Rodkiewicz Witold

Rok 2009 może okazać się przełomowym w dziejach postsowieckiej Mołdawii. Jej klasa polityczna oraz tamtejsze społeczeństwo stanęły przed fundamentalnym wyborem. Z jednej strony utrzymanie władzy przez rządzącą od 2001 roku Partię Komunistów Republiki Mołdawii oznaczałoby konsolidację autorytarnego systemu... More »

Prace Ośrodka Studiów Wschodnich 23

Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej
Falkowski Maciej

Kaukaz Południowy i Azja Centralna należą do priorytetowych kierunków polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Wpływy w obu regionach są przez Rosję postrzegane przede wszystkim jako jeden z kluczowych czynników określających jej pozycję na arenie międzynarodowej i warunek umocnienia statusu mocarstwa.... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org