en

Rocznik Białostocki

Rocznik Białostocki II


Rocznik Białostocki" jest wspólnym organem naukowym Muzeum w Białymstoku, Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej oraz oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tom II „Rocznika” poświęcony jest Prof. dr Knutowi Olofowi Falkowi, kierownikowi Sekcji Językoznawczej Kompleksowej Ekspedycji... More »

Rocznik Białostocki XX


"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum... More »

Rocznik Białostocki XIX


"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum... More »

Rocznik białostocki Tom VI


Zycie, twórczość nauk-owa i działalność społeczna A. Chętnika są nierozerwalnie związane z regionem kurpiowskim. Urodził się on 20 grudnia 1885 r. w Nowogrodzie nad Narwią w rodzinie rolniczo-rze-mieślniczej jako najstarszy z synów. Rodzina Chętników pochodziła z Kurpiów osiadłych nad Narwią w Nowogrodzie... More »

Rocznik Białostocki Tom IV


Tom IV Rocznika Białostockiego" zawiera studia 4 rozprawy dotycząc« osadnictwa wczesno-średndowiecznego nad Narwią, materiały do dziejów powstania styczniowego na Podlasiu, Litwie i Białorusi. Prócz tego porusza dzieje ruchu robotniczego w białostockim okręgu przemysłowym oraz omawia wielki strajk włókniarzy... More »

pdf

Rocznik Białostocki Tom XI


Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków... More »

pdf

Rocznik Białostocki Tom XV


Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski... More »

pdf

Rocznik Białostocki Tom XVII


Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym.... More »

pdf

Rocznik Białostocki Tom XII


Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych... More »

Rocznik Białostocki Tom VII


* Publikacje archeologiczne, historyczne oraz etnograficzne dotyczące Podlasia i Suwalszczyzny * Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1965 r. * Bergman A., Komuniatyczna Partia Zachodniej Białorusi w latach 1924-1928 * Czeczuga B., Kossacka W., Szczątki roślinne... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org